Hoppa till innehåll

Kaksi sotilasta pitkässä tunnelissa

Standardisering

Standardisering handlar om att ta fram gemensamma operativa förfaranden. Standardisering ökar utrustningens driftskompatibilitet, den ökar säkerheten, den skyddar konsumenten och miljön och den underlättar nationell och internationell driftskompatibilitet.

Försvarsmakten tillämpar internationella civila och militära normer. Civila standarder tillämpas när det är lämpligt. Militära standarder tillämpas när det är nödvändigt att använda dem för driftskompatibilitet. Genom att använda standarder strävar försvarsmakten efter att

  • förbättra materielens interoperabilitet
  • förlänga materielens livscykel
  • utveckla militär försörjningstrygghet.

Militära standarder förbättrar den internationella interoperabiliteten mellan materiel, verksamhet och operativa förfaranden. Gemensamma standarder underlättar genomförandet av internationella krishanteringsoperationer till exempel därför att det då endast finns små skillnader i de operativa förfarandena.

Globala aktörer inom standardisering

Försvarsmakten deltar i det internationella standardiseringsarbetet inom ramen för Europeiska försvarsbyrån (EDA) och Nato.

EDA standardiserar inte på egen hand. Dess främsta syfte är att styra de civila organisationernas arbete så att överlappningar mellan civila och militära standardiseringar undviks. Europeiska försvarsbyrån erbjuder nationella myndigheter och industrin EDSIS-portalen och EDSTAR-referenssystemet, som är verktyg för att sprida information om standarder.

Natos standardiseringsarbete samordnas, stöds och administreras av Natos standardiseringskontor. Kontorets webbplats har ett arkiv med Nato-standarder som kan laddas ner. Försvarsmakten har rätt att tillämpa vissa Nato-standarder på basis av avtal. På vissa villkor kan nationella tillverkare beviljas rättigheter till dessa standarder.

Länkar

´