Hoppa till innehåll

Varusmies ampumassa SMLMPA:lla. Kuva Oscar Lindell, Puolustusvoimat.

Skjut-, övnings- och skyddsområden

Försvarsmakten har 164 skjutbanor, 58 övningsområden och 18 skyddsområden runt om i Finland.

Vissa skjutbanor avvecklas i samband med miljöskyddsprojekt och andra utvidgas för att säkerställa högklassig utbildning för beväringar. Områdena används för övning och testning av vapenanvändning

Mångsidiga övningsmiljöer

Skjutbanorna sträcker sig från den vanligaste typen av 150 meter gevärsbanor till mer ovanliga mångsidiga områden. Omkring 10,6 miljoner skott avlossades på skjutbanor under 2013. Det finns övningsområden både på land och till sjöss. Förutom lätta vapen används tunga vapen, såsom luftvärnsvapen och raketgevär, i övningsområdena. Försvarsmakten följer noggrant med säkerheten och bullereffekterna av skjut- och övningsområden.

Skjutnings- och bullermeddelanden om övningarna finns på vår webbplats och på sidan 592 i YLE Text-TV. Meddelandena läses på finska i samband med YLE Radio Suomis väderleksrapport för sjöfarande och på svenska i svenskspråkiga nyheter.

Största delen av försvarsmaktens skjutbanor är också öppna för civilt bruk. Områdeschefen svarar på frågor om civil användning av spåren.

Försvarsmaktens skjut- och övningsområden, där vistelse utan vederbörligt tillstånd är förbjuden, är markerade med gula förbudstavlor. Olovlig vistelse inom dessa områden är straffbar. 

 

 


Marinens skyddsområden

Skyddsområdena är viktiga med tanke på den nationella säkerheten och ordnandet av den regionala övervakningen, och gränserna för dem är klart definierade delar av Finlands territorialvatten. Finlands 18 skyddsområden finns i Finska viken och Skärgårdshavet. I lagen om områdesövervakning finns bestämmelser om skyddsområden och verksamhetsbegränsningar inom skyddsområden, vars syfte är att trygga Finlands territoriella integritet.

I skyddade områden finns det vanligtvis en militär zon med ett 100 meters skyddszon där man inte får närma sig området. Området är markerat med skyltar som förbjuder landstigning. Detta begränsar förankringen i området.

Aktuella skjutnings- och bullermeddelanden

•    Skjutningar och buller - Puolustusvoimat - Försvarsmakten
•    Du kan prenumerera på skjutnings- och bullermeddelanden via epost på adressen Beställ - Puolustusvoimat - Försvarsmakten – den egna prenumerationen kan avgränsas till önskat geografiskt område. 
•    YLE Radio Suomen Merisää-podcast Länk till extern webbplats
 

´