Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Alec Orko

Personalreserveringsdirektiv

Värnpliktslagen 89 § (1438/2007) stipulerar om befrielse från att inkallas till tjänst på ansökan med hänsyn till allmänt eller militärt intresse.

Åtgärd, då detta används, kallas för personreservering (VAP) Försvarsmaktens regionalbyråer avgör reserveringsansökningar som berör värnpliktiga.

Direktivet, som finns att tillgå endast på finska, gäller ämbetsverk, anstalt, samfund eller annan arbetsgivares (senare används termen reserveraren) uppgörande av personreserveringsansökan till försvarsmakten. Inget yrke eller uppgift medger automatiskt någon personreservering utan särskild reserveringsansökan.

Civiltjänstgöringscentralen avgör reserveringsansökningar som gäller civiltjänstpliktiga.

Försvarsmakten kan även reservera fordon och arbetsmaskiner för eget bruk i undantagslägen. Denna rättighet grundas på lag.

Försvarsmakten uppgör inte direktiv eller informerar om reserverandet av fordon och arbetsmaskiner.

Personreservering – 428-5027, Excel

Personalreserveringsdirektivet - Henkilöstön varaamisohje (på finska)