Nylands regionalbyrå

Nylands regionalbyrå

  • svarar på de värnpliktigas frågor
  • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
  • ordnar uppbåden
  • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst
  • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
  • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven

Besöksadress

Norrsvängen 36
00200 HELSINGFORS

Utanför kundtjänstens öppethållningstider kan du lämna post till regionalbyrån i den låsta brevlådan som ligger invid dörren.

Postadress

PB 9
00861 HELSINGFORS

Område

Nyland: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis

Telefonnummer

Kundtjänst
+358 299422211

Öppettider

Tis, Fre 8.00 - 16.00
2019-maj-27
12.00 - 16.00

Webbadress

Uppgifterna har uppdaterats

17. maj 2019