Hoppa till innehåll

Årsplaner över användningen av skjut- och övningsområden

På denna sida samlas årsplanerna för de skjut- och övningsområden som Försvarsmakten använder.

Planerna över våra övningsområdens användning publiceras alltid för ett år i taget. I planerna har vår verksamhet indelats i tre klasser:

  • Skjutning och explosioner med tunga vapen
  • Skjutning med finkalibriga vapen, övning med smällpatroner och eldmarkering
  • Annan övningsverksamhet

 

År 2024

 

Obbnäs

Årsplan - Obbnäs 2024

Russarö

Årsplan - Russarö 2024

Kassunkuru

Årsplan - Kassunkuru 2024

Vuosanka

Årsplan - Vuosanka 2024

Sotinpuro

Årsplan - Sotinpuro 2024

Palolampi

Årsplan - Palolampi 2024

Taipalsaari

Årsplan- Taipalsaari 2024

Valkjärvi

Årsplan - Valkjärvi 2024

Pahkajärvi

Årsplan - Pahkajärvi 2024

Hälvälä

Årsplan - Hälvälä 2024

Hätilä

Årsplan - Hätilä 2024

Lochteå

Årsplan - Lochteå 2024

Hämeenkangas

Årsplan - Hämeenkangas 2024

Pohjankangas

Årsplan - Pohjankangas 2024

Raasi

Årsplan - Raasi 2024

Säkylä

Årsplan - Säkylä 2024

Rovajärvi

Årsplan - Rovajärvi 2024

Kyläjärvi

Årsplan - Kyläjärvi 2024

Syndalen

Årsplan - Syndalen 2024

 

År 2023

 

Hätilä

Årsplan - Hätilä 2023

Hälvälä

Årsplan - Hälvälä 2023

Kyläjärvi

Årsplan - Kyläjärvi 2023

Lochteå

Årsplan - Lochteå 2023

Pahkajärvi

Årsplan - Pahkajärvi 2023

Rovajärvi

Årsplan - Rovajärvi 2023

Taipalsaari

Årsplan - Taipalsaari 2023

Valkjärvi

Årsplan - Valkjärvi 2023

Pohjankangas

Årsplan - Pohjankangas 2023

Raasi

Årsplan - Raasi 2023

Säkylä

Årsplan - Säkylä 2023

Hämeenkangas

Årsplan - Hämeenkangas 2023

Palolampi

Årsplan - Palolampi 2023

Taipalsaari

Årsplan - Taipalsaari 2023

 

År 2022

 

Hukkakero

Årsplan - Hukkakero 2022

Hälvälä 

Årsplan - Hälvälä 2022

Hämeenkangas

Årsplan - Hämeenkangas 2022

Hätilä

Årsplan - Hätilä 2022

Kassunkuru

Årsplan - Kassunkuru 2023

Kyläjärvi

Årsplan - Kyläjärvi 2022

Leirikenttä

Årsplan - Leirikenttä 2022

Lochteå 

Årsplan - Lochteå 2022

Pahkajärvi

Årsplan - Pahkajärvi 2022

Palolampi

Årsplan - Palolampi 2022

Pohjankangas

Årsplan - Pohjankangas 2022

Raasi

Årsplan - Raasi 2022

Rovajärvi

Årsplan - Rovajärvi 2022

Sandhamn

Årsplan - Sandhamn 2022

Sotinpuro

Årsplan - Sotinpuro 2023

Syndalen

Årsplan - Syndalen 2022

Säkylä

Årsplan - Säkylä 2022

Taipalsaari

Årsplan - Taipalsaari 2022

Valkjärvi

Årsplan - Valkjärvi 2022

Vuosanka

Årsplan - Vuosanka 2023

 
´