Hoppa till innehåll

Reglementen och guider

Reglementfilerna är i PDF-format. För att öppna dem krävs programmet Adobe Acrobat reader.

Programmet kan laddas ner gratis från Adobes hemsida. Då filerna är över 2 Mb nämns filstorleken.

Reglementen

Allmänt tjänstereglemente 2017

 

Allmänt tjänstereglemente 2017

Det allmänna tjänstreglementet ger försvarsmaktens personal och värnpliktiga enhetliga beteendemönster och verksamhetsmodeller.

11,2 MB

 

 

Beväring 2024

Guide för dig som ska rycka in.

10,3 MB

Beväring guide 2018

Beväring 2018 (epub)

Guide för dig som ska rycka in.

39,4 MB

 

 

Utbildarens handbok 2021

1,4 MB

 

 

Soldatens handbok 2024

Handbok ger de allmänna grunderna för inlärning av soldatens färdigheter inom alla försvarsgrenar.

 

 

Chefens handbok 2022

2,0 MB 

 

 

 

Försvarsmaktens anvisningar för personalen i sociala medier. 

 På sidan hittar du anvisningar om hur du använder sociala medier och hur du arbetar i Försvarsmaktens tjänst

 

´