Hoppa till innehåll

Tre finska soldater i blå hattar på en höstack

Utveckling av prestationsförmågorna

Det internationella samarbetet hjälper försvarsmakten att utveckla sina prestationsförmågor. Utveckling av prestationsförmågorna betyder att försvarssystemet stärks.

Försvarsmakten utvecklar sin verksamhet i den internationella omgivningen genom att

  • delta i övningar och utbildning
  • placera personal i internationella staber
  • låta utföra internationella evalueringar av sina trupper
  • delta i EU:s, Natos och FN:s krishanteringsoperationer.

Försvarsmakten idkar bilateralt och multilateralt internationellt samarbete inom ramen för olika avtal. Som verktyg använder försvarsmakten till exempel Natos partnerskap för fred och NORDEFCO:s nordiska samarbetsplan

Försvarsmakten utvecklar sin verksamhet genom att ta i bruk internationella standarder. Standarderna för med sig kostnadsinbesparingar, förbättrar den militära försörjningsberedskapen och effektiverar samarbetet med de parter som använder dem..

Länkar

´