Hoppa till innehåll

Huvudstabens utbildningsavdelning

Huvudstabens utbildningsavdelning ansvarar för personalens kunnande och verksamhetsförmåga samt koordineringen av truppernas utbildnings- och övningsverksamhet.

Utbildningsavdelningen stöder utbildningen av de slagkraftiga krigstida trupperna. Utbildningsavdelningen innehar helhetsanvaret för de värnpliktigas och personalens förmåga och verksamhetsförutsättningar.

Avdelningen

  • styr Försvarsmaktens utbildningssystem
  • styr Försvarsmaktens utbildnings- och övningsverksamhet
  • styr Försvarsmaktens upprätthållandet och utvecklandet av personalens verksamhetsförmåga
  • styr den frivilliga militära försvarsutbildningen
  • styr arbets- och tjänstgöringssäkerhetsverksamheten
  • styr utvecklingen av inlärningsomgivningarna och informationstjänsterna för värnpliktiga.

Avdelningens och sektorns verksamhetstyngdpunkt åren 2018-2021 är programmet Utbildning 2020. Organisationen för Huvudstabens utbildningsavdelning består av ledningen och tre sektorer: planeringssektorn utbildningssektorn och funktionsduglighetssektorn. Sektorerna bereder avdelningens produkter efter ledningens direktiv.

´