Hoppa till innehåll

Blanketter

Försvarsmaktens vanligaste blanketter finns att tillgå på den här sidan. I första hand ber vi dig använda vår e-tjänst på adressen: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/sv/framsida. PDF-formulären är avsedda att fyllas i med hjälp av den kostnadsfria programvaran Adobe Acrobat Reader.

Beväring och reservist

Ansöka om ändring av kontingent/tjänstgöringsplats Asiointi

PDF

Ansökan om befrielse från repetitionsövning   PDF
 Ansökan till fortbildning för reserven   PDF
Rekrytenkät (förhandsenkät inför beväringstjänsten) Asiointi PDF

Ansökan till trupperna

 Ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor Asiointi PDF
 Ansökan till vapenfri tjänstgöring Asiointi PDF
 Ansökan till specialtrupper Asiointi PDF
 Blankett för cyberbeväring Asiointi PDF
 Hakemus erityistehtäviin Asiointi PDF
 Hakemus erikoisrajajääkärikoulutukseen Asiointi  
 Ansökan till flygreservofficerskursen Asiointi PDF
Ansökan till tjänstgöring som avtalsbunden soldat   PDF
Ansökan till beredskap för militär krishantering Asiointi PDF

Blanketter angående hälsotillståndet

Frågeformulär för tjänstgöring och undersökning av hälsotillstånd   PDF
Blankett för hälsoundersökning   PDF
Hälsoenkät för specialtruppsansökan till Luftkrigsskolan   PDF
Dokumentbeställning från militärmedicinska arkivet   PDF
Frågeformulär för sökande till fallskärmsjägarutbildningen vid Uttis jägarregimente   PDF

Anvisning

Om du behöver uppgifter om din sjötjänstgöring Länk

 

Säkerhet och utredningar

 Tystnadspliktsförsäkran PDF
 Ansökan om säkerhetsutredning av person PDF
 PSC-ansökningsblankett PDF

Lov och utlåtanden för att röra sig på områden

Ansökan om tillstånd att använda skyddsområde   PDF
Tillståndsansökan för flygfotografering Asiointi PDF
Ansökan om tillstånd att flyga inom ett restriktionsområde   PDF

Beställning av dokument

Rekvisitionsblankett för handlingar och ansökan om användningstillstånd PDF

 

Till företag

Personreservering Excel

 

´