Hyppää sisältöön

Lomakkeet 

Julkaisemme puolustusvoimien yleisimmät lomakkeet tällä sivulla. Ensisijaisesti käytetään sähköistä asiointipalvelua (asiointi.puolustusvoimat.fi)

Varusmies ja reserviläinen

Palveluksenaloittamisajan/palveluspaikan muutoshakemus

Huom. Sähköinen lomake on pilottikäytössä ja saatavilla vain Keski-Suomen ja Pirkanmaan aluetoimiston alueella asuville asevelvollisille.

Asiointi PDF
Vapautushakemus kertausharjoituksesta   PDF
Palveluskelpoisuuden muutosilmoitus Asiointi  
Hakemus reservin täydennyskoulutukseen   PDF
Alokaskysely (ennakkokysely varusmiespalvelusta varten) Asiointi PDF

Hakemukset joukkoihin

Hakemus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen Asiointi PDF
Hakemus aseettomaan palvelukseen   PDF
Hakemus erikoisjoukkoihin Asiointi PDF
Kybervarusmieslomake Asiointi PDF
Hakemus erityistehtäviin Asiointi PDF
Hakemus erikoisrajajääkärikoulutukseen Asiointi PDF
Hakemus lentoreserviupseerikurssille Asiointi PDF
Hakemus sopimussotilaaksi   PDF
Hakemus sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen Asiointi PDF

Terveydentilaan liittyvät

Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista   varten   PDF
Lääkärinlausunto terveydentilasta   PDF
Ilmasotakoulun erikoisjoukkohaun terveyskysely   PDF
Sotilaslääketieteen arkiston asiakirjatilauslomake   PDF
Kyselylomake Utin jääkärirykmenttiin laskuvarjojääkäriksi   hakeutuvalle   PDF

Ohjeet

Ohje meripalvelutodistuksen saamiseksi Linkki

 

Turvallisuus ja selvitykset

Vaitiolovakuutus PDF
Henkilöturvallisuusselvityshakemus PDF
    Perusmuotoinen turvallisuusselvitys (Liite) PDF
Henkilöturvallisuusselvitystodistuksen (PSC) hakulomake PDF
    Ohje hakemuksen täyttämiseen PDF
Tuulivoimalan rakentamisen lausuntopyyntö PDF
    Ohje hakemuksen täyttämiseen Linkki
Selvitys koulutuksesta ja virka- ja työsuhteista PDF
Ulkomaansidonnaisuudet lomake PDF
Laaja turvallisuusselvitys henkilötietolomake PDF
Suostumus tietojen pyytämiseen luotto- ja rahoituslaitoksista PDF

Luvat alueilla toimimisesta

 Suoja-aluelupahakemus PDF
 Ilmakuvauslupahakemus PDF
 Lentolupahakemus rajoitusalueelle PDF
 Lupa-anomus merenpohjan tutkimiseksi PDF

Asiakirjojen tilaaminen

 Asiakirjatilaus ja käyttölupa PDF

 

Yrityksille

 Henkilövaraus Excel
    Ohje hakemuksen täyttämiseen Linkki

 

 
´