Hyppää sisältöön

Sotilas tulittaa konekiväärillä tela-ajoneuvon katolta

Toiminnan tuloksellisuus – suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Puolustusvoimien tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun ja seurannan asiakirjat löytyvät alta.

Valtion virastona Puolustusvoimien tulosohjauksen keskeisimpiä asiakirjoja ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomus ja tilinpäätös.

Tulosohjausasiakirjat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelman ja liitteet.

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Seurantaan liittyen ohessa joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Viraston toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on Puolustusvoimien ja sen tulosyksiköiden toiminnan ja resurssien suunnittelun keskeisin asiakirja. Toimintasuunnitelma laaditaan viiden vuoden suunnittelukaudelle. Puolustusvoimien toimintasuunnitelma ei ole julkinen, vaan sen käyttöä on Julkisuuslain 24.1. § 10 k perusteella rajoitettu.

Arvioinnit ja selvitykset

 
´