Hyppää sisältöön

Pääesikunnan tiedusteluosasto

Pääesikunnan tiedusteluosasto vastaa sotilastiedustelun kokonaisuudesta puolustusvoimissa. Tiedusteluosasto johtaa toimialaa ja vastaa tiedustelun suorituskyvyn käytöstä.

Pääesikunnan tiedusteluosasto antaa strategisia ja operatiivisia ennakkovaroituksia. Osasto johtaa sotilastiedustelujärjestelmien kehittämistä sekä koordinoi sotilastiedustelun tiedonhankintaa ja prosessointia.

Sotilastiedustelu on puolustusvoimien valtakunnallinen toimiala. Suomessa sotilastiedustelu perustuu Puolustusvoimia koskevaan yleiseen lainsäädäntöön. Sotilastiedustelun tehtäviin kuuluu

  • seurata turvallisuusympäristön kehitystä ja laatia sitä koskevat arviot valtion ja Puolustusvoimien johdon päätöksenteon tueksi
  • antaa strateginen ja operatiivinen ennakkovaroitus maata vastaan kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta kaikille päätöksentekotasoille
  • tukea muita viranomaisia havaitsemalla uhkia sekä varoittamalla sotilaallisen tai siihen vertautuvan toiminnan aiheuttamista ulkoisista ylikansallisista uhkista
  • estää ennalta ja paljastaa Puolustusvoimiin kohdistuvaa tiedustelutoimintaa
  • estää rikokset, jotka voisivat vaarantaa sotilaallisen maanpuolustuksen
  • tukea kriisinhallintaoperaatioihin liittyvää päätöksentekoa sekä parantaa suomalaisten kriisinhallintajoukkojen toimintaa ja omasuojaa.

Tiedusteluosasto vastaa myös määrätyn turvallisuusviranomaisen (Designated Security Authority, DSA) tehtävistä Puolustusvoimissa.

 
´