Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Kuva Puolustusvoimat.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Alle on koottu meiltä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Rauhanturvaajaksi haluavan kannattaa lukea vastaukset ennen hakemista.

Milloin hakemus rauhanturvatehtäviin kannattaa jättää?

Hakemuksen voi jättää milloin tahansa, kunhan varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus on suoritettu.

Olen reserviupseeri. Voinko hakea miehistö- tai alipäällystötehtäviin?

Periaatteessa reserviupseeri ei voi hakea alipäällystö- tai miehistötehtäviin. Upseerit hakevat päällystön tehtäviin, joihin heidät myös sijoitetaan. Aliupseerit hakevat ja sijoittuvat alipäällystötehtäviin ja miehistö miehistötehtäviin.

Onko kaksoiskansalaisuus este kriisinhallintapalvelukselle?

Ei ole, jos hakijan toinen kansalaisuus on Suomi ja hän on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen Suomessa.

Minkä pituisia palvelussitoumuksia tehdään?

Palvelussitoumus voidaan tehdä enintään vuodeksi kerrallaan. Kriisinhallintasotilaat tekevät kuuden kuukauden palvelussitoumuksia, mutta voivat halutessaan anoa toimialueella vielä kuuden kuukauden lisäpalvelusaikaa. Sotilastarkkailijoiden palvelussitoumuksen pituus on 12 kuukautta.
Palvelussitoumuksen pituudesta riippumatta se voidaan katkaista milloin tahansa, jos palveluksessa oleva henkilö ei täytä palvelusvelvollisuuksiaan tai toimii muuten sääntöjä vastaan.

Kauanko koulutustilaisuudesta voi olla sivussa, jos koulutuksen aikana sairastuu tai loukkaa itsensä? Entä jos sairastuu juuri ennen koulutustilaisuutta, kannattaako puolikuntoisena lähteä yrittämään?

Koulutuksessa sairastuneet käyvät lääkärillä, jossa arvioidaan toipumisajan pituus. Vastaanotolla käynnin jälkeen tehdään päätös siitä, jatkaako henkilö koulutuksessa vai kotiutetaanko hänet. Yleensä pitkän toipumisajan loukkaantumiset johtavat koulutuksen keskeyttämiseen ja kotiuttamiseen.

Jos sairastuminen tai loukkaantuminen sattuu juuri ennen koulutukseen tuloa, täytyy asiasta ilmoittaa välittömästi Porin prikaatiin tai koulutusvastaavalle. Yhteystiedot löytää koulutuskäskystä. Sairaana ei pidä tulla koulutukseen.

Miten valinnat koulutukseen tapahtuvat?

Valinnat tehdään pääasiallisesti hakemuksen perusteella. Valintaan vaikuttavia seikkoja ovat henkilön ammatti, koulutus ja hänen soveltuvuutensa haluamaansa tehtävään.

Ovatko rauhanturvaajat ja sotilastarkkailijat vakuutettuja myös palvelusvapaan aikana tapahtuvien sairastumisien tai tapaturmien varalta?

Kyllä ovat. (ks. Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista 254/2006 16 §)

Onko rauhanturvaajilla mahdollisuutta keskustella toimialueella sosiaalikuraattorin kanssa?

Suurimmissa operaatioissa toimialueilla on yleensä pappi, psykiatrian sairaanhoitajia tai sosiaalikuraattori, joita voi tavata ympäri vuorokauden. Alueilla on lisäksi debriefing-ryhmiä eli tukiryhmiä, joiden tehtävänä on antaa tukea raskaissa tilanteissa.

Porin prikaatin kv-sosiaalikuraattori tukee kaikkia operaatioissa palvelevia rauhanturvajia.

Vaikuttaako sotilasarvo tai -koulutus palkkaan? Entä siviilikoulutus?

Mikään yllä mainittu tekijä ei vaikuta palkkaan.

Jokaiseen tehtävään on erikseen määritetty sen mukainen vaativuusluokka, joka perustuu konkreettiseen tehtävänkuvaukseen. Puolustusministeriö määrää jokaisen vaativuusluokan palkan euromäärän, ja Pääesikunnan henkilöstöosasto hyväksyy tehtävän vaativuusluokan kriisinhallintaoperaation ja Porin prikaatin esitysten perusteella.

Hain rauhanturvaajaksi viime haussa, mutta sain hylkäävän päätöksen. Voinko hakea uudestaan?

Hylätynkin päätöksen jälkeen uudelleen hakeminen on mahdollista. Hakukertojen määrää ei ole rajattu.

Cooperin testissä on rajana vähintään 2 300 metriä tai 2500 metriä. Onko lihaskuntotestissä mitään vastaavanlaisia alarajoja? Mihin ajankohtaan kuntotestit sijoittuvat?

Lihaskuntotesteihin ei ole alarajoja. Testit ovat aina koulutuksen alussa, jotta kertaluontoisessa 12 minuutin juoksutestissä karsiutuneiden koulutettavien tilalle ehditään saada uusia henkilöitä.

On tärkeää, että hakija valmistautuu koulutukseen niin, että hän läpäisee juoksutestin.