Hyppää sisältöön

Koulutus 2020 -ohjelmassa kehitetään myös harjoitustoimintaa sekä harjoitusten ja joukkojen arviointia

 

Harjoitustoiminnan kehittämisen päämääränä Koulutus 2020 -ohjelmassa on integroida kansallinen ja kansainvälisen harjoitustoiminta, mikä tehostaa resurssien käyttöä ja suorituskykyjen kehittämistä. Harjoitustoiminnan integroinnilla mahdollistetaan kansallisen ja kansainvälisen harjoitustoiminnan yhteinen suunnittelu, toteutus ja harjoitusten arvioinnit.

Puolustushaarojen yhteistoimintaharjoittelulla sekä viranomaisyhteistyön harjoittelulla kehitetään

harjoitustoimintaa operatiivisten tavoitteiden mukaisesti. Harjoituksia avataan myös muille maille osaamisen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Harjoitustoiminnan kehittämisessä huomioidaan simulaattoreiden tarjoamat mahdollisuudet. 

Harjoitusten suunnitteluprosessin yhdenmukaistamisella saadaan harjoitustoiminnalle puolustusvoimalliset yhtenäiset perusteet. Yhdenmukaisuus tukee myös henkilöstön käytön suunnittelua. Harjoitusten skenaarioiden suunnittelun yhdenmukaistamisella saadaan tuotettua skenaariopankki, jonne tallennettuja skenaarioita voidaan hyödyntää uusia harjoituksia suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Harjoitusten arvioinnilla ja siihen liittyvällä havaintojen kokoamisella sekä raportoinnilla kehitetään harjoitustoimintaa. Harjoituksissa tapahtuvan joukkojen koulutustason arvioinnin kehittämisessä päämääränä on soveltaa kansainvälistä ”Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback” (OCC E&F) -mallia ja tehostaa harjoituksissa tapahtuvaa koulutustason arviointia. Keskeisiä toimenpiteitä ovat harjoitusten arviointikriteeristön laatiminen, joukkojen arvioinnin OCC E&F (ml TACEVAL, MAREVAL) kriteeristön suomentaminen ja henkilöstön kouluttaminen arviointijärjestelmien käyttöön.

Kansainvälinen toiminta kehittää joukkojemme suorituskykyjä. Kansainvälinen toiminta on yksi väylä kehittää esikuntien, joukkojen tai henkilöstön osaamista, toimintakykyä ja -tapoja sekä varusteita. Se antaa mahdollisuuden olla mukana kehittämässä ja seuraamassa suorituskykyjen kehittymistä kansainvälisellä tasolla. Kaikkeen Puolustusvoimien sotilaalliseen toimintaan kuuluu kansainvälinen ulottuvuus. Kansainvälinen ulottuvuus vaikuttaa myös kotimaassa toteutettavaan harjoitustoimintaan. Puolustusyhteistyön lisääntyminen ja tiivistyminen tulevaisuudessa on edellytys kansallisen puolustuskyvyn turvaamiseksi. Harjoitustoiminnan ja joukkojen arvioinnin kehittyminen vahvistaa Suomen puolustusta.

 
´