Hyppää sisältöön

JEF-yhteistyö

JEF-yhteistyö

JEF-kehyksen puitteissa toteutettu harjoitustoiminta on merkittävässä roolissa Puolustusvoimien täydennetyssä harjoitustoiminnassa. JEF-harjoitusyhteistyö muun kansainvälisen harjoitustoiminnan ohella kehittää kaikkien osallistuvien maiden osaamista ja on osa Puolustusvoimien normaalia kansainvälistä yhteistyötä.

Monikansallisena maaryhmänä JEF kykenee tukemaan joustavasti ja monipuolisesti Naton, EU:n tai YK:n toimintaa. Päätökset osallistumisesta ja käytettävistä joukoista ja suorituskyvyistä tehdään osallistujamaiden kansallisilla poliittisilla päätöksillä - ja toiminta voidaan käynnistää ripeästi. Toiminta ei vaadi kaikkien JEF-maiden konsensusta, vaan maat voivat joko osallistua tai jäädä toiminnan ulkopuolelle kansallisten päätösten mukaan. 

Suomi ei ole osoittanut JEF:n käyttöön tiettyjä joukkoja. JEF-yhteistoimintaan osallistuvat maat ovat Suomelle entuudestaan tuttuja kumppaneita monikansallisista kriisinhallintaoperaatioista ja kansainvälisistä harjoituksista. JEF:n toiminnan painopiste on Itämerellä, Pohjois-Atlantilla ja arktisella alueella.

Hybridiuhkien ja laaja-alaisen vaikuttamisen ennaltaehkäisy ja torjunta ovat olleet alusta saakka Suomelle tärkeä osa JEF-yhteistyötä. JEF tarjoaa myös hyvän viitekehyksen pitkäjänteiselle kehittämiselle, joka pohjautuu osallistujamaiden pitkään ja monipuoliseen kokemukseen puolustusyhteistyöstä monella saralla. JEF:n puitteissa kehittämistyötä tehdään myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Hybrid CoE) kanssa.

•    Tiedote: Hybridiuhkien torjunnan asiantuntijat kokoontuivat JEF-työpajaan Helsingissä 

Yhteinen harjoitustoiminta

Puolustusvoimat on jo usean vuoden ajan osallistunut JEF-harjoituksiin, mutta Venäjän hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen yhteistyö JEF-kumppaneiden kanssa on aktivoitunut entisestään. Kevään ja alkukesän aikana harjoituksia on toimeenpantu niin maalla, merellä kuin ilmassa Suomessa ja sen lähialueilla. Meri- ja ilmavoimallisia harjoitusten lisäksi maavoimallista JEF-yhteistoimintaa on tänä keväänä testattu ja yhteensovitettu muiden kumppaneiden kanssa mm. Arrow-harjoituksessa. 

•    Tiedote: Suomen ja Britannian maavoimien yhteistyötä suunniteltiin Mikkelissä (9.12.2021) 
•    Tiedote: Merivoimat harjoitteli merikuljetuksen suojaamista JEF-yhteistyönä (16.4.2022)
•    Tiedote: Suomi mukana Iso-Britannian johtamassa JEF-harjoituksessa (1.6.2022)
•    Tiedote: Joint Expeditionary Force -koulutustapahtuma Rovaniemellä (2.6.2022)
•    Tiedote: Isäntämaatuki on merkittävä osa JEF-yhteistyötä (16.6.2022)
•    Tiedote: Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien F-35-hävittäjät vierailevat Karjalan lennostossa (22.6.2022)

Monikansallisten JEF-operaatioiden johtamista harjoiteltiin syksyllä 2021 Ruotsissa, jolloin Puolustusvoimat osallistui Yhdistyneen kuningaskunnan johtamaan ja Ruotsin isännöimään Joint Protector -harjoitukseen Älvdalenissa. Toukokuussa 2022 JEF:n johtoesikunta The Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ) hajautti toimintansa määräajaksi Lontoosta Latviaan ja Liettuaan, johon myös suomalaiset yhteysupseerit osallistuivat omien tehtäviensä puitteissa.

•    Tiedote: Suomi osallistuu Joint Protector 21 -harjoitukseen Ruotsissa (6.9.2021)
•    Minister for Defence visited the Joint Protector 21 exercise
•    Joint Expeditionary Force deploys to the Baltics


Lisätietoa JEF-yhteistyöstä:
•    Puolustusministeriö: JEF-yhteistyö
•    Poliittinen ohjausasiakirja

 
´