Hyppää sisältöön

Henkilövaraushakemus

Tämä ohje koskee viraston, laitoksen, yhteisön tai muun työnantajan (myöhemmin varaaja) henkilövaraushakemuksen tekoa puolustusvoimille.

Mikään ammatti tai tehtävä ei automaattisesti oikeuta henkilövaraamiseen ilman erillistä varaushakemusta.

Henkilövaraushakemus tehdään käyttäen tämän ohjeen lopussa olevaa vakiolomaketta. Hakemus lähetetään siihen aluetoimistoon, jonka alueella varaajan kotipaikka sijaitsee. Varausesitykset käsittelee kunkin varattavaksi haettavan henkilön asuinpaikan mukainen aluetoimisto.

Varaaja vastaa oman henkilöstönsä varaamisesta sekä toimintaansa olennaisesti vaikuttavista toimintaketjuista. Alihankinta-, ulkoistamis-, tms. sopimuksissa on huomioitava myös alihankkijoiden varaustarpeet. Näissä asioissa otetaan tarvittaessa yhteyttä asianmukaiseen  pooliin tai huoltorykmentin esikunnan teollisuusinsinööriin.

Perusvaraus tehdään silloin, kun varaaja laatii varaushakemuksen ensimmäistä kertaa tai varaajan organisaatiossa tai henkilöstössä tapahtuu huomattavia muutoksia. Perusvarauksessa varataan henkilöstö viiden vuoden määräajaksi. Päivitysvaraus tehdään päivitettäessä henkilöitä tai organisaation muutosta ja se jatkaa toimipaikan varausta viidellä vuodella

Varattavaksi henkilöksi tulee ensisijaisesti esittää yli 35-vuotiaita henkilöitä.

Tämän henkilöstön varaamisohjeen lisäksi tulee tutustua valtioneuvoston periaatepäätökseen Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) sekä Huoltovarmuuskeskuksen poolien antamiin ohjeisiin.

Varaajan eli työnantajan tiedot

Varaajasta on esitettävä seuraavat tiedot:

 • varaajan nimi
 • varaajan posti- ja käyntiosoite
 • asianhoitajan nimi ja yhteystiedot
 • yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus), valtion virastoista myös virastotunnus
 • varaajan toimipaikkatunnus
 • toimialaluokitus selväkielisenä sekä koodina

Varattavien henkilöiden tiedot

Varattavaksi haettavat henkilöt esitetään varauksessa toimipaikoittain. Hakemuksessa ilmoitetaan mies- ja naispuolisen henkilöstön kokonaismäärät.

Henkilöistä ilmoitetaan seuraavat pakolliset tiedot:

 • henkilötunnus
 • sukunimi ja etunimet
 • tärkeystunnus (henkilön tärkeys)

Henkilön tärkeystunnus

Aluetoimiston päätöksessä huomioidaan esitettävien henkilöiden tärkeystunnukset. Ne määrittävät henkilön tärkeyden organisaation toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tärkeystunnukset ja niiden sisältö

 • RT (ratkaisevan tärkeä) = Tärkeimmät johto- ja muut pitkälle erikoiskoulutetut henkilöt, joita ei voida korvata tai joiden seuraajien perehdyttäminen kestäisi viikkoja jopa kuukausia.
 • HT (hyvin tärkeä) = Henkilöt, jotka pakottavassa tapauksessa voidaan koulutuksen jälkeen korvata toisilla samoihin tehtäviin pystyvillä henkilöillä.
 • T (tärkeä) = Henkilöt, jotka voidaan pakottavassa tapauksessa korvata toisilla samoihin tehtäviin pystyvillä henkilöillä.

Toimenpiteet päätöksen jälkeen

Varaajan tulee ilmoittaa aluetoimiston päätöksestä varatuille henkilöille.

Varaajan tulee tarkistaa varauksensa yhden - kolmen vuoden välein ja aina, mikäli varaajan toimintamenetelmissä, organisaatiossa tai henkilöstössä tapahtuu huomattavia muutoksia.

Lomake