Hyppää sisältöön

Sotilasalus matkalla ilta-auringossa. Kuva Puolustusvoimat, Esa Syvänen.

Merivoimien suoja-alueet

Suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen aluevesien osia.

Suomen 18 suoja-aluetta sijaitsevat Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Aluevalvontalaissa säädetään suoja-alueista ja suoja-alueilla noudatettavista toimintarajoituksista, joiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa Suomen alueellinen koskemattomuus.

Suoja-alueilla sijaitsee yleensä sotilasalue, johon liittyy 100 metrin lähestymiskielto. Alue on merkitty maihinnousun kieltävillä kylteillä. Tämä rajoittaa ankkurointia alueella.

Luvanvarainen toiminta suoja-alueilla

Laitesukelluksen tai muun merenkulkuun tavanomaisesti kuulumattoman vedenalaisen toiminnan harjoittaminen, esimerkiksi poijujen ankkurointi pohjaan, kaapelin lasku, pohja-ainesten otto ja läjitys.

Kalastaminen pohjaa laahaavalla tai raskaalla pohjaan ankkuroitavalla pyydyksellä kuten nuotalla, troolilla tai isorysällä.

Rajoitus ei koske onkimista, pilkkimistä, viehekalastusta tai pyyntiä katiskalla, merralla, tavanomaisella rysällä tai verkolla.

Ankkurointi suomalaisiin merikarttoihin merkittyjen ankkuripaikkojen ulkopuolelle muulla kuin huviveneellä, ellei se ole merenkulun turvallisuuden, ylivoimaisen esteen tai hätätilanteen takia välttämätöntä. Huviveneellä tarkoitetaan runkopituudeltaan alle 24 metriä pitkää venettä, joka on tarkoitettu käytettäväksi urheilussa ja vapaa-ajan vietossa.

Liikkuminen jäällä tai yleisellä vesialueella yleisen väylän ulkopuolella 100 metriä lähempänä sellaisia puolustusvoimien käytössä olevia maa-alueita, joille maihinnousu on lain nojalla merkitty kielletyksi.

Poikkeuksia

Luvanvaraisuus ei koske liikkumista yksityisellä vesialueella eikä merkityllä väylällä, joka kulkee 100 metriä lähempänä suoja-alueiden sotilasalueita. Suoja-alueella olevalle sotilasalueelle myönnetty kulkulupa oikeuttaa liikkumaan tällä sadan metrin vyöhykkeellä.

Luvanvaraisuus ei koske viranomaista silloin, kun viranomainen hoitaa tehtäviään suoja-alueella. Tästä on kuitenkin ilmoitettava sotilas- tai rajavartioviranomaiselle viipymättä.

Pintasukellus esimerkiksi snorkkelivarustuksella ei vaadi lupaa.

Huomauttavaa

Huomaa, että sinulla tulee olla mukanasi suoja-alueella luvanvaraista toimintaa harjoittaessasi valvontaviranomaisen sinulle myöntämä lupa ja henkilöllisyystodistus, jotka olet velvollinen pyydettäessä esittämään valvontatehtävässä olevalle aluevalvontaviranomaiselle.

Aluevalvontalain perusteella myönnetty suoja-aluelupa ei vapauta hakemasta muun lainsäädännön perusteella halutussa toiminnassa tarvittavaa lupaa. Lisäksi sotilasalueella liikuttaessa tarvitaan Puolustusvoimien alue- tai paikallishallintoviranomaisen lupa.

Ammunnat merialueilla

Puolustusvoimat tiedottaa merialueilla pidettävistä ammunnoista nettisivuillaan ja Yleisradion välityksellä. Ampumatiedotteissa kerrotaan alue, jolle ei ammunnan aikana saa mennä. Ammuntaa valvotaan jatkuvasti, jotta sivulliset eivät epähuomiossa joutuisi vaara-alueelle.

Mikäli ampuma-alueella on jotain sinne kuulumatonta, ammunta keskeytetään välittömästi vahinkojen välttämiseksi. Suunnittele kuitenkin kulkureittisi niin, ettet liiku vaara-alueen lähellä.

Harjoituksen pitäjä antaa lisätietoa ammunnoista. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä ampuvaan joukko-osastoon. Joukko-osaston yhteystiedot ja puhelin kerrotaan ampumatiedotteessa.

 
´