Hyppää sisältöön

Pääesikunnan viestintäosasto

Pääesikunnan viestintäosasto johtaa puolustusvoimien viestintää.

Viestintäosaston tehtävänä on tukea puolustusvoimien johtoa viestinnässä sekä laatia kaikki puolustusvoimien ja Pääesikunnan tiedotteet.

Viestintäosaston vastuulle kuuluvat

  • viestinnän strategia
  • koulutus
  • kriisivalmiuden suunnittelu
  • verkkosivut, sosiaalinen media ja intranet
  • puolustusvoimien maineenhallinta
  • visuaalinen ilme.

Viestintäosaston osastopäällikkö toimii puolustusvoimien viestintäjohtajana.

Viestintäosaston sektorit

Tiedotussektorin tehtäviin kuuluvat muun muassa puolustusvoimien keskitetty tiedotus ja verkkoviestintä.

Suunnittelusektori suunnittelee ja johtaa puolustusvoimien rauhan- ja sodanajan viestintää ja hallinnoi operatiivista suunnittelua, viestintätoimialan henkilöstöä sekä sen koulutusta. Se johtaa myös puolustusvoimien yhteisömarkkinointia.

Ruotuväkisektori toimittaa Ruotuväki-lehteä ja sen verkkoversiota sekä opastaa puolustusvoimien muita tahoja journalistisella alalla.