Hyppää sisältöön

Varusmiesten valinnat sekä Puolustusvoimien asiointipalvelu (PVAsiointi)

Varusmieskoulutus rakentuu yhteiskunnan aiemmin antaman koulutuksen pohjalta, ja siinä otetaan huomioon varusmiesten jo saama ja tuleva siviilikoulutus sodan ajan tarpeiden mukaisesti. Valintojen tehtävänä on saada mahdollisimman hyvin valittua oikea asevelvollinen hänelle parhaiten soveltuvaan palvelustehtävään.

Varusmiesten palvelustehtävät perustuvat sodan ajan joukkorakenteeseen ja joukkotuotantosuunnitelmaan.

Valintojen perustana ovat sodan ajan joukkojen tehtävien edellyttämät tehtäväkohtaiset osaamis- ja toimintakykyvaatimukset sekä kaikille yhteiset valintalomakkeelle koostettavat valintakriteerit, joihin sisältyy myös asevelvollisen oman halukkuuden huomioon ottaminen. Kotiutuessaan pääosa varusmiehistä sijoitetaan valmiina kokonaisuuksina sodan ajan joukkoihinsa.

Varusmiesten valintoja tehdään vuodesta 2020 (1/20-erästä) alkaen seuraavasti:

  • Kutsunnoissa määrätään saapumiserä ja joukko-osasto.
  • Ennen palveluksen alkua Puolustusvoimien asiointipalvelussa (PVAsiointi) teetetyn ennakkokyselyn perusteella joukko-osasto päättää jokaisen alokkaan perusyksikön ja alokasjakson joukkueen. 
  • Koulutushaaravalinnat tehdään alokasjakson lopulla. Koulutushaaravalintojen perusteella määräytyy, minkä koulutushaaran peruskurssin varusmies suorittaa koulutushaarajaksolla. 
  • Myös valinnat valmiusyksikkökoulutukseen sekä erityistehtäviin tehdään alokasjakson lopulla.
  • Johtajavalinnat ja miehistön palvelustehtävävalinnat tehdään ja palvelusajat määrätään ja ilmoitetaan koulutushaarajakson lopulla
  • Valinnat reserviupseerikurssille tehdään aliupseerikurssin 1. jakson lopulla.
  • Lopullinen sodan ajan sijoitus määritetään joukkokoulutusjaksolla.

 

Kaikille varusmiehille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituiksi johtajakoulutukseen. Johtajakoulutukseen valitaan koulutushaarajakson lopulla valintakriteerien perusteella soveltuvimmiksi arvioidut varusmiehet. Valittavien määrä riippuu joukkotuotantotarpeesta. Miehistön palvelustehtävät määrätään koulutushaarajaksolla osoitetun osaamisen, yleisten valintakriteerien (ml. oma halukkuus) sekä tehtäväkohtaisten osaamis- ja toimintakykyvaatimusten perusteella.

Puolustusvoimien tavoitteena on löytää, rekrytoida ja hyödyntää jokaisesta ikäluokasta myös erikoisjoukkoihin soveltuvimmat asevelvolliset, joilla on Puolustusvoimille tärkeää osaamista. Hakeutuminen erikoishaussa tapahtuu ennen kutsuntoja, kutsuntojen jälkeen tai varusmiespalveluksen aikana.

Varusmiesten erityistehtäviin voi hakea valtakunnallisella haulla alokasjakson kolmen ensimmäisen palvelusviikon aikana. Erityistehtävissä tavoitteena on kouluttaa korkeakoulututkinnon suorittaneita tai opinnoissaan riittävän pitkälle edenneitä tai muuten vaadittavan osaamisen hankkineita asevelvollisia erikoisalaansa vastaaviin sodan ajan tehtäviin. Valinnat erityistehtäviin päätetään alokasjakson lopulla samalla kun tehdään koulutushaaravalinnat. Lisäksi varusmiesjohtajille on täydentävä haku aliupseerikurssin toisen jakson (AU2) ja reserviupseerikurssin (RUK) alussa.

Koulutus 2020-ohjelman myötä Puolustusvoimien asiointipalvelua (PVAsiointi, asevelvollisten elinkaaripalvelu) tullaan hyödyntämään entistä asevelvollisten koulutuksessa, erityisesti valinnoissa. Asevelvollisten elinkaaripalvelu tulee kattamaan asevelvollisten palvelut koko asevelvollisuusajalle. Asiointipalvelussa annettua ajantasaista tietoa voidaan hyödyntää aiempaa laajemmin ja täsmällisemmin, esimerkiksi asevelvollisten osaamisen paremmaksi hyödyntämiseksi palveluksessa ja sijoitettaessa SA-joukkoon. Asiointipalvelu hyödyntää hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluita (Suomi.fi-palvelut) ja muodostaa yhteensopivan palvelukokonaisuuden muiden viranomaisten digitaalisten palvelujen kanssa.

Asiakkaat kirjautuvat palveluun vahvasti tunnistautuen (mobiilivarmenne, verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti) osoitteessa asiointi.puolustusvoimat.fi

 
´