Hyppää sisältöön

Tietoa sivustosta

Palvelun sisältö

Sivustosta vastaa Puolustusvoimat, ja sitä ylläpitää Pääesikunnassa toimiva Pääesikunnan viestintäosasto. Sivusto julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielinen sivusto on laajin.

Pääesikunnan viestintäosasto voi lisäksi perustaa erillisiä sivustoja, jotka keskittyvät johonkin rajattuun osa-alueeseen. Esimerkki tällaisesta sivustosta on Intti.fi, jossa on kattavasti tietoa asevelvollisille sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta kiinnostuneille. 

Toiminnot

RSS-palvelut

Puolustusvoimien verkkopalvelu tarjoaa uutisaineistoja RSS-syötteinä.

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun ylätunnisteessa.

Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuille hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa. Hakutulokset listataan dokumentin julkaisuajan mukaan.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta Puolustusvoimien verkkopalvelusta. Palautteita käsitellään virka-aikana, ja niihin vastataan kahden viikon sisällä. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Virallinen posti tulee lähettää Pääesikunnan kirjaamoon kirjaamo.pe(at)mil.fi. Löydät palautepalvelun tietosuojaselosteen lomakkeen sivulta.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben verkkosivustolta.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Mikäli verkkoselaimesi asetuksissa on hyväksytty evästeiden käyttö, tulkitaan tämä myös hyväksynnäksi Puolustusvoimat.fi-sivuston evästeille.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan teksti- ja kuva-aineistoon ovat Puolustusvoimilla tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Esimerkiksi tiedotteiden ja puheiden tekijänoikeudet ovat niiden julkaisijatiedoissa mainitulla taholla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen Pääesikunnan viestintäosaston kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Kuvien käyttöoikeudet ovat Puolustusvoimilla. Muu käyttö esimerkiksi koulutusmateriaaleissa ja oppikirjoissa on mahdollista.

Kuvan julkaisun yhteydessä tulee mainita kuvaaja ja käyttöoikeuden haltija. Kuvia ei saa manipuloida tai muuttaa ilman lupaa, eikä niitä saa hyödyntää sopimattomalla tai hyvän tavan vastaisella tavalla eikä käyttää markkinointi- ja mainostarkoituksiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa siirtää julkaisuoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa Pääesikunnan viestintäosasto.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Puolustusvoimat ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Puolustusvoimat ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Puolustusvoimat ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että Puolustusvoimat olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Puolustusvoimilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Puolustusvoimat ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Puolustusvoimat voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Puolustusvoimat ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnät Puolustusvoimille oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Puolustusvoimat ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää Puolustusvoimien sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Puolustusvoimat pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Puolustusvoimilla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Puolustusvoimat on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme kerää sivustolla vierailevista tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat

  • ladatut sivut
  • oletuskieli
  • sivustolla vierailun ajankohta
  • vierailun tunniste
  • IP-osoite
  • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sivustolla käytössä olevien yhteydenottotyökalujen ja erilaisten tilauspalveluiden yhteydessä on luettavissa kunkin palvelun tietosuojaseloste.

Käyttäjän vieraillessa sivustolla ensimmäisen kerran hänen on mahdollista valita, hyväksyykö hän kaikki evästeet vai ainoastaan sivuston toiminnan kannalta välttämättömät. Päätöstä voi myöhemmin muuttaa tämän sivun alaosassa olevalla Vaihda evästeasetuksia -painikkeella. 

Mikäli epäilet, että tietojasi on käsitelty epäasianmukaisesti, voit olla yhteydessä Puolustusvoimien tietosuojavastaavaan, Maarit Tulokkaaseen, osoitteen tietosuojavastaava.pv(at)mil.fi välityksellä.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. X:n yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa Pääesikunnan viestintäosasto: puolustusvoimat(at)mil.fi.

Pääesikunnan viestintäosasto,
PL 919,
00131 Helsinki

 

 
´