Hyppää sisältöön

Pääesikunnan kanslia

Pääesikunnan kanslia tukee puolustusvoimain komentajan ja Pääesikunnan johdon johtamistoimintaa. Kanslia vastaa Pääesikunnan joukko-osastollisten asioiden suunnittelusta ja valmistelusta sekä toimeenpanee Pääesikunnan yhteisiä tehtäviä johdon käskemällä tavalla niin normaali- kuin poikkeusoloissa.

Pääesikunnan kanslian pääasiallisia tehtäviä ovat:

  • Puolustusvoimain komentajan ja Pääesikunnan johdon tuki
  • Pääesikunnan valmius ja turvallisuus
  • Yhteydenpito kansainvälisissä tehtävissä palveleviin (pois lukien kriisinhallintatehtävissä palvelevat) ja Suomeen akkreditoituihin sotilasasiamiehiin
  • Pääesikunnan henkilöstö-, asiakirjahallinto-, valmius-, turvallisuus-, tietohallinto-, protokolla-, huolto-, hankinta-, talous- ja kiinteistöasiat.

Pääesikunnan kansliaa johtaa kanslian päällikkö. Pääesikunnan kansliaan kuuluu viisi sektoria: henkilöstö-, suunnittelu-, operatiivinen-, johdon tuki- ja protokollasektori. Kanslian päällikkö on lisäksi Pääesikunnan viestintäosaston, sisäisen tarkastusyksikön ja teknillisen tarkastusosaston päällikön hallinnollinen esimies.

 
´