Hyppää sisältöön

Kaksi sotilasta pitkässä tunnelissa

Standardisointi

Puolustusvoimat käyttää jatkuvasti toiminnassaan kansainvälisiä standardeja. Standardisoinnilla pyritään kustannustehokkuuteen ja myös yhteisten toimintatapojen mahdollistamiseen. 

Standardi on yleiseen ja toistuvaan käyttöön tarkoitettu, tunnustetun tahon julkaisema asiakirja. Standardien käyttö on vapaaehtoista, mutta toisinaan viranomainen voi toiminnassaan edellyttää tiettyjen standardien käyttöä.

Standardisoinnin tarkoituksena on helpottaa koko yhteiskuntaa; yhteisesti hyväksytyt käsitteet ja määritelmät nopeuttavat työtä sekä vähentävät virheitä ja väärinkäsityksiä. Myös sotilaallista yhteistoimintakykyä ja materiaalista yhteensopivuutta rakennetaan standardien avulla. On tärkeää, että yhteisissä operaatioissa ja harjoituksissa käytettävä materiaali on riittävän samankaltaista, ja että toiminnassa kyetään noudattamaan samoja toimintatapoja.

Sotilas- ja siviilistandardit käytössä

Puolustusvoimien näkökulmasta standardit voidaan jakaa siviili- ja sotilasstandardeihin. Ensisijaisesti pyritään aina hyödyntämään siviilistandardisointiorganisaatioiden julkaisemia ohjeita (ISO/IEC/ITU tai EN/CENELEC/ETSI tai SFS). Mikäli sopivaa siviilistandardia ei ole, käytetään sotilasstandardia.

Ainoat laajalti kansainvälisesti käytössä olevat sotilasstandardit ovat Naton julkaisemia. Lisäksi moni valtio julkaisee omia sotilasstandardeja (mm. MIL, DEFSTAN). Naton standardeja voidaan tietyin edellytyksin luovuttaa myös kotimaisen teollisuuden käyttöön.

Euroopan maissa valmisteilla olevista sotilasstandardeista ilmoitetaan Euroopan puolustusvirasto EDA:n sivuilla. Sivusto toimii tiedotuskanavana, ja sen tarkoituksena on välttää päällekkäistä työtä sekä vähentää kustannuksia. Myös teollisuuden edustajilla on mahdollisuus päästä mukaan standardien laatimiseen.

Standardien valinnan apuna voidaan käyttää EDSTAR-tietokantaa. Kuten EDSISWEB:in, myös EDSTAR-tietokannan pitkän tähtäimen tavoitteena on harmonisoida Euroopassa julkaistavat sotilasstandardit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Linkit

  • Nimikkeistökeskus
  • EDA (European Defence Agency)
  • EDSIS (European Defence Standardization Information System)
  • EDSTAR (European Defence Standards Reference System)
  • NSO (NATO Standardization Office)
 
´