Hyppää sisältöön

Tehtäviä siviileille ja sotilaille

Meillä jokaisen työpanos on tärkeä. Uskottava puolustus edellyttää vahvaa toimintakykyä ja osaavaa sotilas- ja siviilihenkilöstöä. Toimintaympäristön nopea muutos näkyy asiantuntijatehtävien määrän lisääntymisenä.

Siviilit

Meidän 12 500 työntekijästä noin kolmasosa on siviilejä. Kolmannes siviileistä on suorittanut korkeakoulututkinnon ja noin puolet heistä on naisia. Eniten siviileitä työskentelee informaatioteknologian, tekniikan, terveydenhuollon, hallinnon sekä viestinnän tehtävissä.

Siviilitehtävissä odotetaan tehtävään soveltuvaa osaamista ja oikeaa asennetta – ei varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista.

Sotilaat

Sotilastehtävät edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa. Rekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti, jossa tulee saavuttaa tehtäväkohtainen fyysisen kunnon tavoitetaso. Sotilaat käyttävät työssään Puolustusvoimien virkapukua ja sotilasarvoja.

Upseerien osuus puolustusvoimien henkilöstöstä on noin neljäsosa. He työskentelevät johto-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Tehtäväkierto ja runsas täydennyskoulutus ovat osa jokaisen upseerin uraa. Useimmat upseerit osallistuvat myös kansainvälisiin tehtäviin.

Erikoisupseereita työskentelee Puolustusvoimissa noin 800. Heillä on tehtävään soveltuva korkeakoulutus ja työkokemus sekä pääsääntöisesti myös aliupseeri- tai reserviupseerikoulutus. Erikoisupseerit työskentelevät mm. ICT- ja tekniikan alan insinööreinä, pappeina, kapellimestareina sekä lääkäreinä. Lisätietoja erikoisupseerin tehtävistä

Aliupseereita työskentelee Puolustusvoimissa noin 2 500. He toimivat mm. johtamisjärjestelmäalalla, logistiikka-, huolto- ja vartiointitehtävissä, meri- ja ilmavalvonnassa, lentoteknillisissä tehtävissä sekä sotilassoittajina. Aliupseerien koulutuksessa painottuvat kouluttaja- ja esimiestehtävät, koulutukseen liittyvien palvelusturvallisuus ja materiaalivastuu sekä käytännön osaaminen. Lisätietoja aliupseerin tehtävistä

Monen aliupseerin ja upseerin ura puolustusvoimissa on alkanut sopimussotilaana. Useimmiten sopimussotilaat ovat juuri kotiutuneita reserviläisiä, jotka hakeutuvat varusmiespalveluksensa jälkeen puolustusvoimiin kouluttajan tehtäviin 6–12 kuukaudeksi. Avoimista sopimussotilastehtävistä voi tiedustella suoraan siitä joukko-osastosta, jossa on kiinnostunut työskentelemään. Hakemus sopimussotilaaksi