Hyppää sisältöön

Tehtäviä siviileille ja sotilaille

Puolustusvoimissa työskentelee eri alojen ammattilaisia yli 1000 erilaisessa tehtävässä. Meille jokaisen työpanos on tärkeä. Tarvitsemme vahvan toimintakykymme ylläpitämiseksi osaavaa sotilas- ja siviilihenkilöstöä. Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat toimintaamme ja näkyvät esimerkiksi asiantuntijatehtävien määrän kasvuna.

Siviilit

Puolustusvoimilla työskentelee noin 4500 siviiliä  erilaisissa tehtävissä ympäri Suomen esimerkiksi informaatioteknologian, tekniikan, terveydenhuollon, hallinnon sekä viestinnän parissa. Puolet siviilihenkilöstöstämme on suorittanut korkeakoulututkinnon ja noin puolet heistä on naisia.
Etsimme erilaisten alojen ammattilaisia ja oikeaa asennetta – emme edellytä siviileiltä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. 

Sotilaat

Sotilastehtävissä voit työskennellä upseerina, erikoisupseerina, aliupseerina tai sopimussotilaana erilaisissa ympäri Suomen sijoittuvissa tehtävissä. Sotilaat käyttävät työssään Puolustusvoimien virkapukua ja sotilasarvoja. Sotilastehtävät edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa. Rekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti, jossa tulee saavuttaa tehtäväkohtainen fyysisen kunnon tavoitetaso.

Upseerien osuus Puolustusvoimien henkilöstöstä on noin neljäsosa. He työskentelevät johto-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Tehtäväkierto ja runsas täydennyskoulutus ovat osa jokaisen upseerin uraa. Useimmat upseerit osallistuvat myös kansainvälisiin tehtäviin. Upseereita kouluttaa Maanpuolustuskorkeakoulu

Erikoisupseereita työskentelee Puolustusvoimissa noin 800. Heillä on tehtävään soveltuva korkeakoulutus ja työkokemus sekä pääsääntöisesti myös aliupseeri- tai reserviupseerikoulutus. Erikoisupseerit työskentelevät mm. ICT- ja tekniikan alan insinööreinä, pappeina, kapellimestareina sekä lääkäreinä. Lisää erikoisupseerin tehtävistä

Aliupseereita työskentelee Puolustusvoimissa noin 3000. He toimivat mm. johtamisjärjestelmäalalla, logistiikka-, huolto- ja vartiointitehtävissä, meri- ja ilmavalvonnassa, lentoteknillisissä tehtävissä sekä sotilassoittajina. Aliupseerien koulutuksessa painottuvat kouluttaja- ja esimiestehtävät. Lisää aliupseerin tehtävistä

Monen aliupseerin ja upseerin ura Puolustusvoimissa on alkanut sopimussotilaana. Useimmiten sopimussotilaat ovat juuri kotiutuneita reserviläisiä, jotka hakeutuvat varusmiespalveluksensa jälkeen Puolustusvoimiin kouluttajan tehtäviin 6–12 kuukaudeksi. Avoimista sopimussotilastehtävistä voit tiedustella suoraan siitä joukko-osastosta, jossa olet kiinnostunut työskentelemään. Hakemus sopimussotilaaksi

 
´