Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat on sitoutunut toiminnassaan vastuullisuuteen

Uskottava maanpuolustus mahdollistaa yhteiskunnallisen turvallisuuden ja vakauden. Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen toiminta myös lisää vakautta ja turvallisuutta yhteiskunnassa. Puolustushallinnon tehtävät tukevat kestävää kehitystä. Puolustuspolitiikalla, sotilaallisella maanpuolustuksella, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisella, muiden viranomaisten tukemisella sekä sotilaallisella kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminnalla lisätään yhteiskunnan ja sen lähiympäristön vakautta ja turvallisuutta. Nämä luovat pohjan ja edellytykset yhteiskunnan kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle. Puolustushallinnon tavoitteena on hallinnonalan tehtävien toteuttaminen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. 

Puolustushallinnon vastuullisuuden painopistealueet ja niiden liittymäpinta Agenda2030 tavoitteisiin ovat: 

 

Puolustusvoimat vastuullisena toimijana

Puolustusvoimat ja ympäristö —  Tietoa Puolustusvoimien toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöpolitiikasta, ympäristöstrategiasta sekä ympäristönsuojelusta Puolustusvoimissa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Puolustusvoimissa — Puolustusvoimissa edistetään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tältä sivulta löydät lisää tietoa aiheesta.

Epäasiallisen käytöksen ehkäisy — Tietoa syrjinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisystä Puolustusvoimissa. 

Lainvastaisesta menettelystä ilmoittaminen — Puolustusvoimat on sitoutunut toimimaan lainmukaisesti. Ilmoittajansuojelun avulla ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti. 

 
´