Varusmiehiä valatilaisuudessa Helsingissä. Varusmiespalveluksen suorittaa yli 20 000 henkilöä joka vuosi. Kertausharjoituksissa koulutetaan vuosittain tuhansia reserviläisiä. Kuva Puolustusvoimat.

Asevelvollisuus – suomalainen valinta

Yleinen asevelvollisuus takaa Suomen sotilaallisen turvallisuuden. Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus.

Miksi asevelvollisuus?

Sotilasliittoihin kuulumattomana valtiona Suomi varautuu puolustamaan aluettaan itsenäisesti. Yleinen asevelvollisuus tuottaa maa-, meri- ja ilmavoimille riittävät resurssit tehokkaaseen toimintaan konflikti- ja sotatilanteissa.

Asevelvollisuus on kustannustehokas tapa tuottaa suuri ja toimintakykyinen reservi. Reservin varusmiespalveluksessa ja siviilissä saamaa osaamista voidaan käyttää maan puolustamiseen.

Asevelvollisuus yksilön tasolla

Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen. Tilaisuudessa määritetään asevelvollisen palveluspaikka ja palveluksen aloituspäivä. Jos asevelvollinen ei ole palveluskelpoinen, hänet vapautetaan rauhanajan palveluksesta. Perustellulla syyllä palvelukseen astumista voi myös lykätä.

Naiset voivat hakeutua vapaaehtoiseen palvelukseen lähettämällä hakemuksen puolustusvoimien aluetoimistoon. Hakemus liitteineen täytyy toimittaa toimistoon viimeistään maaliskuun ensimmäisenä päivänä.

Varusmiespalvelus kestää 165, 255 tai 347 päivää. Siviilipalvelus on nykyisin 347 päivän mittainen. Kun palvelus on ohi, varusmiespalveluksen suorittanut siirtyy reserviin. Reserviläiset voidaan määrätä kertausharjoituksiin ja tarvittaessa puolustamaan kotimaata sotilaallisesti.