Hyppää sisältöön

Laivan navigointi. Kuva Puolustusvoimat, Elias Koskinen.

Järjestelmällinen merenmittaus

Järjestelmällinen merenmittaus ja merenpohjan koostumuksen tutkimus on aluevalvontalain 3:12 mukaisesti luvanvaraista toimintaa. Lupaviranomaisena toimii Pääesikunta.

Luvan myöntämiseen vaikuttaa mittausten ja tutkimusten koko ja alue. Pääesikunta katsoo, että tietyt kokonaisuudet ovat maanpuolustuksen kannalta niin merkittäviä, että ne saavat suojaustason ja turvallisuusluokan julkisuuslain (JulkL 6:24.1.10) perusteella.

Mikäli haluat tehdä merenmittausta, merenpohjantutkimusta tai tallentaa järjestelmällisesti muiden mittaamia kokonaisuuksia sekä yhdistellä niitä, ota yhteys lupaviranomaiseen, joka myöntää luvat ja määrittelee mahdollisen suojaustason toiminnalle tai tallenteille.

Pääesikunta on tehnyt lupahallintoa ohjaavan päätöksen merenmittaustietojen suojaustasoista. Tämä päätös on ohjeellinen ja kaikki tapaukset arvioidaan erikseen.

Poikkeuksena lupamenettelyyn ovat pienimuotoiset mittaukset ja merenpohjantutkimukset. Mikäli mitattava alue on laajuudeltaan enintään 0,5 km2, eikä sijaitse suoja-alueella tai Ahvenanmaan maakunnan alueella, lupaa ei tarvita. Pienimuotoisissa mittauksissa on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus valvovalle viranomaiselle, Merivoimien esikunnan operaatiokeskukselle viimeistään 24 tuntia ennen mittausta. Tällöin aluevalvontaviranomaiset tietävät alueella tapahtuvasta normaalista merenkulusta poikkeavasta toiminnasta ja pystyvät myös valvomaan mahdollista merenmittausta ja toimintaa. Ilmoitusmenettelyllä ei kuitenkaan saa muodostaa laajempia aineistokokonaisuuksia tai yhdistellä niitä ilman lupaviranomaisen lupaa.

Merenmittauksen lupa- ja ilmoitusohjeet

Hae lupaa merenmittaukseen sähköpostilla [email protected] tai Pääesikunnan kirjaamosta. Hakemukseen tulee liittää mittausalue karttaliitteenä kulmakoordinaattipisteineen, käytettävä laitteisto tai tutkimusmenetelmä sekä aineiston käyttötarkoitus. Varaudu 2-4 viikon käsittelyyn. Lupa voi sisältää ehtoja tai rajoitteita.

Pienimuotoisista, enintään 0,5 km2 mittauksista, jotka eivät sijaitse suoja-alueella tai Ahvenanmaan maakunnan alueella, riittää sähköposti-ilmoitus, joka osoitetaan Merivoimien esikunnan operaatiokeskukseen [email protected]. Sähköpostiin tulee liittää asianmukainen karttaliite. Ilmoita mittauksen päättämisestä Merivoimien esikunnan operaatiokeskukseen puhelimitse (0299 800 vaihde).

Asiakirjat ja liitteet

 
´