Hoppa till innehåll

Laivan navigointi. Kuva Puolustusvoimat, Elias Koskinen.

Systematisk sjömätning

Systematisk sjömätning och kartläggning av havsbottnen är enligt Territorialövervakningslagen 3:12 verksamhet som kräver tillstånd. Tillståndsmyndighet är Huvudstaben.

Tillstånd beviljas på basis av undersökningens omfattning och området. Huvudstaben bestämmer att vissa helheter ur försvarssynpunkt är så anmärkningsvärda, att de tilldelas skyddsnivå och säkerhetsklass i enlighet med Lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (JulkL 6:24.1.10).

Om du vill utföra sjömätning, kartläggning av havsbottnen eller systematiskt sammanställa helheter utförda av andra eller sammanföra dem, tag kontakt med tillståndsmyndigheten, som beviljar tillstånden och bestämmer möjliga skyddsnivåer för verksamheten eller sammanställningarna.

Huvudstaben har fattat beslut för styrandet av tillståndsförfarandet gällande skyddsnivåerna för sjömätningsdata. Detta beslut är riktgivande och alla enskilda fall avgörs skilt för sig.

Undantaget från tillståndsförfarandet är småskaliga mätningar och kartläggning av havsbottnen. I händelse att området som är föremål för mätningar understiger 0,5 km2, och inte befinner sig på ett skyddsområde eller inom landskapet Åland, behövs inget tillstånd. Men även vid småskaliga mätningar krävs att man informerar tillståndsmyndigheten, operationscentret vid Marinstaben senast 24 timmar före mätningarna inleds. Sålunda får territorialövervakningsmyndigheterna vetskap om avvikande verksamhet och kan då övervaka möjlig sjömätning och verksamhet. Rapporteringsförfarandet får emellertid inte ge upphov till större materialhelheter eller sammanställningar utan tillståndsmyndighetens lov.

Tillstånds- och rapporteringsdirektiv för sjömätning

Sök tillstånd för sjömatning per epost till adressen [email protected] eller till Huvudstabens registratur (kirjaamo). Till ansökan bör bifogas en kartbilaga där hörnkoordinatpunkterna framkommer, vilken utrusning som kommer att användas samt till vilket ändamål materialet ska användas. Bered dig på 2-4 veckors behandlingstid. Tillståndet kan innehålla villkor och begränsningar.

Småskaliga mätningar som understiger 0,5 km2, jo och inte befinner sig på ett skyddsområde eller inom landskapet Åland, räcker det med ett epostmeddelande till operationscentret vid Marinstaben [email protected]. Till epostmeddelnadet bör bifogas en ändamålsenlig kartbilaga. När mätningarna avslutas meddelar man detta per telefon till operationscentret vid Marinstaben (0299 800 växel).

Dokument och bilagor (på finska)

 
´