Bild Försvarsmakten.

Arbete och utbildning

Försvarsmakten är en anmärkningsvärd arbetsgivare inom statsförvaltningen. Hos oss arbetar omkring 12 000 personer i mångfacetterade uppgifter runt om i Finland.

Hos oss är det bra att lära sig och utföra arbete. Vi sporrar personalen att utveckla sin egen förmåga och söka sig vidare till mångsidigare och mer krävande uppdrag inom Försvarsmakten. Grunden till personalens kunnande skapas genom högklassig grund, fortsättnings- och påbyggnadsutbildning.

Vi bryr oss om våra egna. Vi erbjuder våra anställda jämte studerandena vid Försvarshögskolan många olika slags förmåner, allt från boende till arbetsplatsbespisning samt motionsmöjligheter. Det internationella samarbetet erbjuder möjligheter även till att arbeta utomlands. Vi har med andra ord goda möjligheter att utföra ett arbete med mening.