Hoppa till innehåll

Arbete och utbildning

Försvarsmakten är en betydande arbetsgivare inom statsförvaltningen. Vi erbjuder mångsidiga och utmanande uppgifter runt om i Finland. Hos oss arbetar ca 12 000 personer, av vilka en tredjedel är civila. Alla våra kunniga anställda utför ett arbete som finländarna värdesätter och litar på.

Vi är en attraktiv arbetsgivare

Bland kunniga och kompetenta personer inom olika branscher har försvarsmakten under flera års tid i arbetsgivarundersökningar uppfattats som en idealisk arbetsgivare. I enkätsvaren betonas balansen mellan arbete och fritid, ett meningsfullt arbete och en säker arbetsplats.

Undersökningar visar att försvarsmaktens arbetsklimat är gott. Våra anställda är nöjda i synnerhet med sin egen arbetsuppgift, vi-andan och den närmaste chefen. Vi har låg personalomsättning och uppgifterna är i huvudsak ordinarie.

Centrala principer hos oss är bl.a. rättvisa, yrkesskicklighet, pålitlighet, samarbete och ansvarskänsla.

´