Hoppa till innehåll

Huvudstabens juridiska avdelning

Huvudstabens juridiska avdelning består till stöd för Försvarsmaktens planering samt det militära och administrativa beslutsfattandet med juridisk expertis.

Avdelningens uppgift är att försäkra sig om Försvarsmaktens verksamhet håller sig inom lagens råmärken samt att den innehar rättsskydd i alla lägen.

Huvudstabens juridiska avdelning

  • övervakar och styr skötseln av militärrätt
  • genomför krävande förundersökningar av militärbrott
  • administrerar försvarsmaktens medverkan i lagstiftningsberedandet
  • bevakar försvarsmaktens intressen i domstolarna och i myndighetsberedningen.

Juridiska avdelningen och försvarsmaktens juridiska sektor leds av Försvarsmaktens assessor. Militärjurister tjänstgör vid sidan av juridiska avdelningen dessutom på Huvudstabens spaningsavdelning, försvarsgrensstaberna, i Staben för Försvarsmaktens logistikverk och vid Försvarshögskolan. Speciellt juristerna vid försvarsgrensstaberna ger juridisk experthjälp i ärenden som berör de värnpliktigas rättsskydd.

´