Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Jarno Kovamäki.

Förmåner och lön

För oss är en kunnig personal som mår bra en viktig resurs. Vi erbjuder en meningsfull och pålitlig arbetsplats i en verksamhetsmiljö som hela tiden utvecklas.

Vi uppmuntrar våra anställda att utveckla sin egen kompetens och vi satsar på kontinuerlig utbildning. Tack vare systematisk personalplanering, uppgiftsrotation och efterträdarplanering kan du utveckla ditt kunnande och din kompetens i olika uppgifter vid försvarsmakten, även som civil. I synnerhet i officersyrket är det en naturlig del av karriärutvecklingen att man byter uppgifter och placeringsorter.

Allra nöjdast är våra anställda med vi-andan, den egna arbetsuppgiften och ledarskapet. Vi tar hand om våra anställda genom att erbjuda dem flexibla arbetstider, aktiv verksamhet när det gäller att må bra på jobbet samt omfattande tjänster inom företagshälsovården. Dessutom kan vi erbjuda goda motions- och hobbymöjligheter. Vi hjälper också till med att hitta en personalbostad med hyresstöd, och personalen har tillgång till rekreationsområden för fritidsbruk.

Lön

Inom försvarsmakten utgörs de anställdas lön av en uppgiftsbaserad och en individuell löneandel. Genom systemet sporras de anställda till att nå framgång i arbetet. Den uppgiftsbaserade löneandelen utgår från hur krävande uppgiften är. Uppgifternas kravnivå definieras enligt följande system för arbetsvärdering:

  • specialofficerares samt civilas ledar- och sakkunniguppgifter (ESJA)
  • civila uppgifter (SIV)
  • officerarnas, tidsbundna reservofficerares, militärprästers och militärkapellmästares uppgifter (JSA)
  • underofficersuppgifter (AU)

Hänvisningar till de här systemen kan du se i försvarsmaktens platsannonser: till exempel "SIV 8" betyder kravnivå 8 för civila uppgifter.