Hoppa till innehåll

Förebyggande av diskriminering och osakligt beteende inom Försvarsmakten

Inom Försvarsmakten måste var och en sörja för ett sakligt uppträdande, en öppen interaktion samt främjandet av en god verksamhetskultur. Det är väsentligt att agera i enlighet med de bestämmelser, föreskrifter och tidtabeller som reglerar arbetet, studierna och tjänstgöringen.

Att man bär ansvar kommer till uttryck i att man uppskattar sina medmänniskor, gör saker tillsammans och hjälper andra samt i goda gärningar, vänlighet och en positiv attityd mot att utföra uppgifterna. Goda arbetsgemenskaps- och interaktionsfärdigheter är en del av det kunnande som ansluter sig till att utföra uppgifterna. Dessa färdigheter främjar utförandet av arbetet, studierna och fullgörandet av tjänstgöringen, så att det sker på ett meningsfullt och smidigt sätt.

Försvarsmakten är en gemenskap som präglas av mångfald, där människorna har olika arbetssätt och synpunkter i fråga om arbete, studier eller tjänstgöring. Att möta annorlunda människor och skillnader i synsätt hör till ett normalt umgänge. Att någon är annorlunda och att det förekommer skillnader i synsätt får inte leda till diskriminering eller osakligt beteende. Organisationskulturen ska vara öppen, uppmuntrande och tillåtande i fråga om olikheter människor emellan.

 
´