Hoppa till innehåll

Lentokoneesta tippuu laskuvarjoja

Strategisk flygtransportförmåga

Genom projektet Strategic Airlift Capability (SAC) kan Finland utnyttja kapaciteten hos det tunga militära transportflygplanet Boeing C-17 Globemaster III.

Projektet grundades 2008 och omfattar totalt 12 länder: Finland, Sverige, Ungern, Bulgarien, Estland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien och USA. Medlemsstaterna har förbundit sig till projektet och dess utveckling i 30 år.

Den kapacitet som SAC tillhandahåller gör det möjligt att snabbt reagera på plötsliga transportbehov som uppstår till följd av olika kriser. Delad transportkapacitet är en kostnadseffektiv lösning, eftersom medlemsstaterna delar kostnaderna för projektet enligt sina kvoter av flygtimmar. Länderna använder tre C-17 transportflygplan, som drivs av det multinationella tunga flygkommandot, Heavy Airlift Wing, baserat i Pápa, Ungern. Flygflottiljen har cirka 145 personer och fyra finländare tjänstgör i Pápa. SAC förser sina medlemsländer med totalt 3 165 flygtimmar per år, varav varje land får flyga flygplan under ett visst antal timmar. Finlands nationella andel är 100 årliga C-17 flygtimmar.

Användning av flygningar

Finland har använt sina egna flygtimmar för rotations- och underhållsflygningar av finländska trupper bland annat i Libanons UNIFIL och Afghanistans ISAF- och Resolute Support-operationer. Projektet Strategic Airlift Capability kommer att kunna svara på medlemsländernas förfrågningar om uppgifter med kort varsel. SAC C-17-flygningar som inleddes i juli 2009 har till exempel stött:

  • Medlemsstaternas trupper i Natos, FN:s och EU:s krishanteringsoperationer.
  • nationella och internationella övningar och utbildningar
  • Humanitärt bistånd.

Mer information på andra sidor

´