Hoppa till innehåll

 En soldat avfyrar en pistol från taket på ett spårat fordon

Resultatrik verksamhet – dokument för planering och uppföljning

Dokumenten för planering och uppföljning som hänför sig till försvarsmaktens resultatstyrning hittar du nedan.

De viktigaste planerna för statens resultatstyrning är resultatavtalen och statsbudgeten som fastställs av riksdagen.

De mest centrala dokumenten i fråga om uppföljningsuppgifter är bokslutet, i synnerhet den därtill hörande verksamhets- eller årsberättelsen, samt ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

För sidans innehåll ansvarar Huvudstabens planeringsavdelning.

Övriga dokument för planering och uppföljning

Följande dokument uppgörs under planerings- och uppföljningsprocessen. Till sin natur är dessa dokument ämbetsverkets egna förslag och planer och de är inte slutgiltiga, av ministeriet bestyrkta dokument. Bland dem finns även Statens revisionsverks granskningsberättelser samt utvärderingar och utredningar, som ämbetsverket har gjort och låtit göra.

Planer

Ämbetsverkets verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är det grundläggande dokumentet för planeringen av försvarsmaktens och dess resultatenheters verksamhet och resurser. Verksamhetsplanen uppgörs för en planeringsperiod som omfattar 1+4 år. Försvarsmaktens verksamhetsplan är inte offentlig, utan användningen är begränsad på grundval av 24 kap. 1 § 10 p. i offentlighetslagen.

Utvärderingar och utredningar

 
´