Hoppa till innehåll

Helikopter

Anvisning för flygfotografer

Det krävs tillstånd för att fotografera och undersöka försvarsobjekten från luften. Objekten kan vara rörliga eller föränderliga, så flygfotografering kräver ofta tillstånd. Vi berättar när tillståndet behövs och hur man får det.

Ansökandet om tillstånd för flygfotografering har flyttats till Försvarsmaktens kundtjänst.
Ansök om tillstånd för flygfotografering i kundtjänsten på adressen https://services.mil.fi 

Tillstånd behövs för all omfattande fotografering av ett flygplan eller en fjärrstyrd drönare. Flyghöjden eller flygutrustningen ändrar inte behovet av tillstånd.

Tillstånden beviljas av Huvudstaben. Priset för tillståndet är 86 euro i enlighet med försvarsministeriets förordning 1072/2022.


På finskt territorium får du inte olovligen fotografera eller på annat sätt lagra information från luften

  • permanent begränsade områden för luftfart (EFR11, 35, 37, 43, 45, 54 och 100)
  • befästningsområden, fästningar eller kasernområden
  • krigshamnar eller militära flygplatser
  • försvarsmaktens depåer eller lager
  • försvarsmaktens kommunikationsstationer, antennfält eller försvarsanordningar  eller försvarsredskap
  • försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets terrängövningar.

Tillstånd behövs i allmänhet inte när

  • Objektet som beskrivs är känt och identifierat på förhand och omfattar inte objekt som avses i 14 § i territorialövervakningslagen, såsom trupper, byggnader eller fartyg.
  • Beskrivningen är inte omfattande utan riktar sig till ett på förhand bestämt objekt, såsom en smal ellinje, ett kvarter, ett parkområde, ett produktionsområde eller ett skogsskifte eller är mindre än 500 km2.
  • Att flyga något eller flyga sker i enlighet med gällande luftfartsbestämmelser och föreskrifter.


Förbudet gäller inte lagring av uppgifter om luftfartyg i allmän trafik för privata ändamål. Till exempel får man ta bilder från ett flygplansfönster.


Om du inte är säker på att tillstånd behövs eller om du misstänker att du har beskrivit ett tillståndspliktigt objekt som nämns i territorialövervakningslagen, fråga och ta reda på saken med Huvudstaben. Vi svarar gärna på dina frågor per e-post. [email protected]

 

Ansökandet om tillstånd för flygfotografering har flyttats till Försvarsmaktens kundtjänst.
Ansök om tillstånd för flygfotografering i kundtjänsten på adressen https://services.mil.fi

Se: ytterliga information
 


Ansökan ska innehålla fotograferingsområdet som kartbilaga samt i geodataformat (ESRI, shp, KMZ) eller som koordinatvinkelpunkter. Flygfotograferingstillståndet kan innehålla villkor eller begränsningar. Den normala handläggningstiden för ansökan är cirka två veckor.


För permanent luftfart i begränsade områden (H24 R-områden) krävs också flygtillstånd. Ansökningsblanketten finns på Försvarsmaktens webbplats på blanketterna.


Tillståndsbeslutet kan innehålla begränsningar för bildkvaliteten, tidpunkten eller kontakten med objektet som beskrivs. Tillståndsmyndigheten har rätt att granska det beskrivna materialet. Utifrån inspektionen kan materialet om tillståndspliktiga objekt också få säkerhetsklass.

Ytterligare information

 
´