Hoppa till innehåll

Huvudstaben

Försvarsmakten leds från Huvudstaben, som är ledningsstab för försvarsmaktens kommendör. Huvudstaben leder genomförandet av de uppgifter som tilldelats försvarsmakten.

Huvudstaben fastställer prestationskraven för försvarsgrenarna, Försvarshögskolan och Huvudstaben underställda center. Huvudstaben fördelar de resurser som krävs för att målsättningarna ska kunna uppnås.

Huvudstaben har tio avdelningar, en enhet för intern revision och Huvudstabens kansli. Huvudstaben leder fem underställda center. Den är en centralförvaltningsmyndighet och expertorganisation som lyder under försvarsministeriet.

Linkar

 
´