Hoppa till innehåll

Ett gruppfoto av försvarets personal på trappan. På bilden är soldater såväl som civila, kvinnor och män

Huvudstabens personalavdelning

Huvudstabens personalavdelning styr försvarsmaktens personalplanering och ledning och utveckling av personalresurserna samt rekrytering.

Personalavdelningen bereder försvarsmaktens personalstrategi. I strategin finns riktlinjer för

  • utveckling av försvarsmaktens personalstruktur
  • personalledningen
  • åtgärder för de anställdas kompetensutveckling.

Personalavdelningen har uppgifter som hänför sig till tjänsteutnämningar och premieringar och som omfattar allt från förordnande till tjänst till ordensförslag. 

Avdelningen svarar för försvarsmaktens arbetsgivarverksamhet och anställningsvillkor.  Både militärmusiken och militärmuseiverksamheten leds av personalavdelningen.

Chef för personalavdelningen är försvarsmaktens kommandochef. Han är chef för personalsektorn inom försvarsmakten.

´