Hoppa till innehåll

Vindkraftverksprojekt

Att Försvarsmakten ställer sig positiv till ett vindkraftverksprojekt är en ovillkorlig förutsättning för att bygglovet för projektet ska godkännas.

kuva jossa tuulivoimaloita merellä, kuvaaja Nina Soini

Be om ett utlåtande för vindkraftverk av Huvudstaben i ett så tidigt skede som möjligt innan byggprojektet genomförs. På det här sättet undviker du extra kostnader för projektutvecklingen. Huvudstabens operativa avdelning bereder Försvarsmaktens utlåtande genom att samla in alla försvarsgrenars uppfattning till sitt eget utlåtande.

Hur man ansöker om utlåtande för vindkraftverk

För att få ett utlåtande bör sökanden skicka formuläret för begäran om utlåtande för vindkraftsprojekt per e-post till Huvudstaben. Om det behövs en noggrannare utredning om projektet, ska den utföras av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. De sänder resultatet av utredningen till Försvarsmakten, som avger det slutliga utlåtandet om projektet kan godkännas eller inte.

För projektet bör fås ett nytt utlåtande om godkännande och om behoven av utredning av Huvudstaben, om de vindkraftverk som ska genomföras i projektet

  • är högre eller 
  • antalet är större eller
  • läget avviker från de angivna uppgifterna.

För vindkraftverk som är högre än 50 meter (totala höjden från markytan) bör man alltid begära ett separat utlåtande av Huvudstaben för hela kommunens område. Enskilda små vindkraftverk som är under 50 meter höga får byggas, ifall de inte gränsar till områden som Försvarsmakten förfogar över.

I planläggningsskedet ges utlåtandet enligt en separat anvisning av Försvarsmaktens logistikverk, som är fördelat på logistikregementen enligt landskap.

Formulär

 
´