Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Sean Ryan och Jere Toivanen.

Internationell verksamhet

För finländarnas säkerhet är det viktigt att våra närområden är stabila. Försvarsmakten representerar Finland i operationer ute i världen, vilka skapar fred i vår omgivning. I praktiken utövar vi Finlands säkerhetspolitik både i hemlandet och ute i världen.

Våra fredsbevarare arbetar för säkerhet i världens krisområden. Finländska frivilliga verkar bl.a. i FN:s och Natos uppdrag från Balkan till Pakistan.

Trygghet och utveckling genom internationellt samarbete

Finland samarbetar med internationella organisationer med avsikt att öka förtroendet stater emellan. Försvarsmakten hjälper exempelvis andra stater att verkställa avtal, med stöd av vilka staterna kan övervaka varandras väpnade styrkor. Viktiga samarbetspartner för Finland är de övriga nordiska länderna, EU och Nato.

I försvarsmaktens internationella samarbete ingår övningar tillsammans med utländska partner. Vår internationella verksamhet innebär också att våra anställda skickas till utlandet för att inhämta kunskaper och att vår utrustning klassificeras enligt internationella standarder.

 

Försvarsmaktens internationella verksamhet

Internationell krishantering — Militär krishantering är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. På den här sidan hittar du mer information om ämnet.

Nordiskt försvarssamarbete — Försvarsmakten har ett kontinuerligt samarbete med de väpnade styrkoran i de övriga nordiska länderna. Bakom länken hittar du information om Försvarsmaktens nordiska försvarssamarbete.

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik — Information om utvecklingen av försvarssamarbetet i EU och om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Internationella övningar — Försvarsmakten deltar i cirka 80-90 internationella övningar och utbildningsevenemang varje år. På sidan hittar du mer information om ämnet och enskilda övningar.

Vapenkontroll — Sidan innehåller information om vapenkontroll- och vapenkontrollavtal som ökar förtroendet och säkerheten.

Standardisering — Försvarsmakten använder kontinuerligt internationella standarder i sin verksamhet. Bakom länken hittar du mer information om användningen av militära och civila standarder i Försvarsmakten.

Utveckling av prestationsförmågorna — Internationellt samarbete hjälper Försvarsmakten att utveckla sin kapacitet, det vill säga stärka vårt nationella försvarssystem. På sidan, intressant information om ämnet.

´