Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens servicecenter

Försvarsmaktens servicecenter producerar och koordinerar Försvarsmaktens interna stödtjänster. Tjänsterna kommer att skapa gemensamma tillvägagångssätt och förenkla förvaltningen. Kunderna är både enskilda arbetstagare samt Försvarsmaktens förvaltningsenheter. Servicecenter finns i Joensuu, Tammerfors, Tusby och S:t Michel.

De gemensamma stödtjänster som tillhandahålls av servicecentrumen är: 

  • Personaltjänster
  • Ekonomi- och resetjänster
  • Informationshanteringstjänster
  • Lärande- och bildtjänster
  • Användarstödstjänster (servicepunkt)

Personaltjänsterna tillhandahåller en centraliserad rekryteringstjänst för civila, underofficerare och specialofficerare, tjänster för tjänstebostäder och rekreationsområden samt stöd- och ekonomiförvaltningstjänster för personer som tjänstgör vid internationella uppdrag. (exkl.  krishanteringsuppgifter).

Tjänster för tjänsteboende: asunnot.pv(at)mil.fi

Ekonomi- och resetjänster innefattar Försvarsmaktens centraliserade redovisning samt tjänster för hantering av rese-, kostnads- och inköpsfakturor. 

Informationshanteringstjänsterna tillhandahåller informationssystem samt analys och automatisering som är anknutna till utvecklings- och underhållstjänster. Dessutom omfattar informationshanteringstjänsterna även vägledning för Försvarsmaktens ärendehantering och tillsyn samt ärendehanteringens policyutveckling.

Lärande- och bildtjänster tillhandahåller ett antal bild- och ljudinspelningstjänster, grafisk design och layout, samt utbildningsmaterialspaket, vilka kan användas av hela Försvarsmakten. Enheten upprätthåller virtuella inlärningsmiljöer och tillhandahåller kurstjänster vid Försvarsmaktens kurscenter i Tusby. 

Försvarsmaktens servicepunkt tar emot och löser slutanvändarens förfrågan om stödtjänster.
vastaanottaa ja ratkaisee loppukäyttäjien tukipalvelupyyntöjä.

Kontaktuppgifter:
Tfn 0299 800 (Försvarsmaktens växel)

E-post: puolustusvoimienpalvelukeskus(at)mil.fi eller kirjaamo.pvpalvk(at)mil.fi

Försvarsmaktens servicecenter Joensuu
PL 77, 80101 JOENSUU
Länsikatu 15, Joensuu

Försvarsmaktens servicecenter Tusby
PL 5, 04401 JÄRVENPÄÄ
Rantatie 66, 04310 Tusby

Försvarsmaktens servicecenter Tammerfors
PL 69, 33541 TAMMERFORS
Besöksadress: Hatanpään valtatie 30, 33540 Tammerfors

Servicepunkt: Aitovuorentie 12, 33610 Tammerfors
Försvarsmaktens servicecenter S:t Michel
PL 701, 50101 S:T MICHEL
Karkialampi Rak3, S:t Michel

´