Hoppa till innehåll

Työntekijät iloisena katsovat tablettia

Att arbeta vid försvarsmakten

Vill du veta mer om hur det är att arbeta vid försvarsmakten? Nedan finns mer information om våra mångsidiga civil-, underofficers- och specialofficersuppgifter per bransch. 

Informationsteknologi

Inom försvarsmakten arbetar ICT-experter i flera olika uppgifter runtom i Finland. Vi erbjuder utmanande uppgifter bland annat som ICT-expert, systemunderofficer eller systemchef. 

ICT-experter behövs särskilt i Ledningssystemcentret, Systemcentret som hör till Logistikverket, Servicecentret och Underrättelsetjänsten. Uppgifternas innehåll varierar från IT-stöduppgifter till systemutveckling och projekthantering. Du kan utvecklas som expert i din egen bransch eller gå vidare till chefsuppgifter.

Cybersäkerheten är allt viktigare och vi behöver årligen tiotals cyberexperter för att svara på utmaningarna i branschen. 

 

Hälso- och sjukvård och socialsektorn

Vid försvarsmakten arbetar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialsektorn i flera olika uppgifter runtom i Finland. Största delen av de anställda är civilpersoner. Kompetensen kan utvecklas i internationella krishanteringsuppgifter som erbjuder utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter även för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialsektorn.

Läkare

Största delen av läkarna arbetar på garnisonernas hälsostationer. De kan emellertid också arbeta som specialister eller utföra administrativa uppgifter. En person som har avlagt reservofficersutbildning kan anställas som militärläkare.

Som läkare kan du upprätthålla den fysiska konditionen och den militära funktionsförmågan bl.a. genom att träna på arbetstid och genom årliga konditionstest. Du kan också utvecklas som expert inom fältmedicin och delta i planeringen av medicinalvården under undantagsförhållanden som en del av samhällets säkerhetsstrategi.

Sjukskötare

Vid försvarsmakten är sjukskötarna fältsjukskötare som arbetar vid garnisonerna. En del av arbetsuppgifterna utförs i första hand på hälsostationerna, en del i terrängen. Till uppgifterna hör bl.a. hälsovård för beväringar, hälsoundersökningar samt att ordna utbildning i första hjälpen och fältmedicin. Som fältsjukskötare förväntas du ha tillräcklig fysisk kondition för att klara av krävande förhållanden.
Hos oss arbetar också bl.a. tandläkare, veterinärer, företagshälsovårdare, fysioterapeuter, munhygienister, lokalvårdare och laboratoriepersonal.

Teknik

Vid försvarsmakten arbetar tekniska experter på olika håll i Finland. Vi erbjuder utmanande uppgifter bland annat för ingenjörer och diplomingenjörer i olika branscher. 
Vi erbjuder uppgifter inom den tekniska branschen för både civilpersoner och soldater. Som civilperson kan du till exempel arbeta som montör, forskare, elchef eller utföra service- och underhållsuppgifter. En specialofficerstjänst erbjuder arbetsmöjligheter till exempel som system-, transport- eller elingenjör. Som underofficer kan du arbeta med läges- och sjöövervakning eller med olika lednings-, el- och signalsystem. 

 

Logistik och underhåll

Vid försvarsmakten är logistik- och underhållsuppgifter en viktig del av att upprätthålla funktionsförmågan. Genom systematiskt logistik- och underhållsarbete säkerställer vi att trupperna kan utföra sina uppgifter som planerat.
Du kan arbeta inom logistik och underhåll på land, till havs eller i luften. Uppgifterna kan vara till exempel monteringsuppgifter på fordon, fartyg eller flygplan, materialförsörjning och textilvård samt olika lagrings-, planerings- och anskaffningsuppgifter.

 

Ekonomi och förvaltning

Försvarsmakten behöver experter inom ekonomi och förvaltning landet runt. De flesta av dem är civilpersoner. Hos oss kan du arbeta till exempel som ekonomi-, upphandlings- eller personalsekreterare samt i mer krävande sakkunniguppgifter som upphandlare, ekonomiplanerare, personalexpert eller jurist. När kompetensen utvecklas kan du också gå vidare till mer krävande uppgifter.

Alla våra truppförband behöver sakkunniga inom ekonomi- och personalförvaltning. Det största antalet arbetar vid Huvudstaben och Servicecentret. Vid Logistikverket arbetar ett stort antal ekonomiska och juridiska experter som fokuserar på upphandling.

 

Utbildning

Underofficerarna utför uppgifter enligt sin specialkompetens i yrkes-, utbildnings-, arbetslednings-, sakkunnig- och chefsuppgifter på land, till havs och i luften. Största delen av dem arbetar med utbildning. Underofficersuppgifterna omfattar bl.a. ledningssystem, logistik, underhåll och installation, räddning samt bevakning, flygteknik och militärmusik. 

 

Militärmusik

Vid försvarsmakten arbetar flera tiotals yrkesmusiker inom militärmusik. Våra militärmusikkårer är de enda professionella blåsorkestrar i Finland som är verksamma på heltid.

´