Hoppa till innehåll

HX-projektet avgör flygvapnets stridsförmåga

HX-jaktplansprojektet har en stor inverkan på Finlands försvarsförmåga och avgör flygvapnets hela stridsförmåga ända till 2060-talet.

HX-jaktplansprojektet har en stor inverkan på Finlands försvarsförmåga och avgör flygvapnets hela stridsförmåga ända till 2060-talet.

Den primära uppgiften i Finlands försvarsförmåga är att förebygga användandet av militära tvångsmetoder och hot om militärt våld samt att avvärja angrepp. Till detta behöver Finland jaktplan. Jaktplanen tryggar luftrummets integritet, skyddar samhället från luftangrepp och stöder arméns och marinens strid. Med jaktplanen kan man påverka objekt också på stort avstånd. Dessutom kompletterar jaktplanen försvarsmaktens underrättelse, övervakning och ledande.

Hornetarna tas ur bruk senast 2030

Finlands jaktplansflotta består idag av Hornet jaktplanen. De togs ibruk åren 1995-2000. Deras livslängd beräknades då till 30 år. De sista Hornetarna tas ur bruk senast år 2030. För att ersätta dem behövs prestationsdugliga multirolljaktplan, med vars hjälp man kan försvara hela landet. Jaktplanen kan inte ersättas med andra system. Luftvärn och obemannade luftfarkoster täcker inte deras prestationsförmåga.

Att förlänga Hornetplanens livslängd är inte kostnadseffektivt. Det är inte lönsamt heller för Finlands försvarsförmåga. Det går inte att använda Hornetarna längre, eftersom deras prestationsförmåga försämras och konstruktionerna försvagas. Tillgången till systemen, reservdelar och programvara inverkar också på beslutet.

HX-projektet räcker cirka 10-15 år. Det egentliga anskaffningsbeslutet fattas i början av 2020-talet.

Läs mer på försvarsministeriets sida för HX-projektet

 

´