Hoppa till innehåll

F-35-projektet - prestationsförmåga för hela försvarssystemet

F-35-projektet (f.d. HX-projekt) har en stor inverkan på Finlands försvarsförmåga och avgör flygvapnets hela stridsförmåga ända till 2060-talet.

Den primära uppgiften för Finlands försvarsförmåga är att förebygga både användandet av och hotet om militärt våld samt att avvärja angrepp. Multirolljaktplanen är en av hörnstenarna för Finlands försvar. Under normalförhållanden är jaktplanens huvuduppgift att trygga Finlands territoriella integritet och under undantagsförhållanden jaktförsvar och stödet till arméns och marinens strid med flygskydd och eldverkan. Jaktplanens styrka är deras snabbhet och räckvidd samt förmågan att snabbt koncentrera krafterna var som helst i Finland. Med jaktplanen kan man påverka objekt också på stort avstånd. Dessutom kompletterar jaktplanen försvarsmaktens underrättelse, övervakning och ledande.

En visionsbild av färgschemat för det finska F-35-planet alltså Joint Fighter. Bilden är en skiss och den slutliga storleken och exakta placeringen av markeringarna kommer att bestämmas i den detaljerade planeringen av målningsschemat. Foto: Flygvapnet

F-35 ersätter Hornet-planens prestationsförmåga senast i slutet av år 2030

Statsrådet bemyndigade den 10 december 2021 Försvarsmaktens logistikverk att ingå ett upphandlingsavtal med Förenta staternas förvaltning om Finlands nästa multirolljaktplan, som är Lockheed Martin F-35A Lightning II.

F-35-materielet ska ersätta Hornet-materielens kapacitet under åren 2025–2030 och Hornet-jaktplanen tas enligt planerna ur drift i decennieskiftet 2020–2030.

  • De första finska F-35-jaktplanen tas i bruk i flygvapnet år 2025 som en del av den utbildning för finländsk personal som ordnas i Förenta staterna. 
  • De första F-35-planen levereras till Finland och Lapplands flygflottilj år 2026. 
  • F-35 uppnår initial operativ förmåga senast i slutet av år 2027. 
  • Karelens flygflottilj tar emot sina första F-35-plan år 2028. 
  • F-35 uppnår full operativ förmåga senast i slutet av år 2030. Hornet-materielen tas ur bruk stegvis, parallellt med ibruktagandet av F-35. Alla Hornet-planen har tagits ur bruk i slutet av 2030. 
  • Från och med år 2031 är JF (Joint Fighter) d.v.s. F-35-systemet flygvapnets huvudsakliga flygmateriel.

Läs mer om F-35-projektet: 

Hur går det, F-35-projektet?

Lockheed Martin F-35A Lightning II är Finlands nästa multirollflygplan

´