Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Försvarsmaktens Forskningsanstalt
Ylöjärvi enheten

PB 5, 34111 LAKIALA
Besöksadress:
Paroistentie 20 
34110 Lakiala

Försvarsmaktens Forskningsanstalt
Riihimäki enheten

PB 10, 11311 RIIHIMÄKI
Besöksadress:
Tykkikentäntie 1
11310 Riihimäki

Försvarsmaktens Forskningsanstalt
Tuusula enheten

PB 5, 04401 JÄRVENPÄÄ
Besöksadress:
Rantatie 66
04310 Tuusula

Telefon +358 (0)299 800 (växel)

E-post: [email protected]

Ledning

Forskingsanstaltens chef överste Mikko Mäntynen
Stabschef överstelöjtnant Jukka Saarela
Forskningschef ingenjöröverstelöjtnant Jouni Koivisto

´