Hoppa till innehåll

Bold Quest 19.1

Den multinationella gemensamma samverkanseldgivnings -och demonstrationsevenemanget kommer att äga rum i Finland. Den viktigaste platsen är staden Sodankylä.

Lyssna på finska Bold Quest 19.1 nationall ledares generalmajor Pasi Jokisens intervju på Radio Kipinä podcast.

Finland kommer att vara värdnation för Bold Quest 19,1 som hålls i april-maj 2019. Bold Quest 19,1 är en multinationell gemensam samverkansdemonstration och autentiseringshändelse som ägs och leds av Förenta staternas generalstab.

Huvudorten är Sodankylä, varifrån försvarsmakten tillsammans med den amerikanska generalstaben kommer att leda demonstrations-och bedömningsaktiviteterna som äger rum på flera platser runt om i Finland och runt om i världen.

Bold Quest hae formellt kallats koalitionsförmågedemonstration och bedömning, där nationer, tjänster och program sammanför sina resurser för att förbättra interoperabilitet och informationsutbytet. Flera kommandoplatser, system och virtuella simulatorer kommer att delta i evenemanget utanför Finland via etablerade gemensamma och koalitionsdistribuerade nätverk.

Skarpskjutningarnas del av demonstrationen kommer att äga rum på Rovajärvi skjutfält. Flygverksamheten kommer att ske från flygfälten i Rissala och Rovaniemi, och kommer att koncentreras områdena kring Rovajärvi och Rissala med omgivningar. Dessutom kommer övriga arméns, marinens och flygvapnets övningsområden att användas, liksom garnisonsområdena i Sodankylä, Rissala, Riihimäki och Åbo.

Cirka 700 finländska soldater kommer att delta i evenemanget. Från utlandet räknar Finland med cirka 1 500 deltagare från olika länder. De deltagande enheterna och systemen kommer att bekräftas i början av 2019.

Målet med Bold Quest är att demonstrera och bedöma driftskompatibiliteten hos gemensamma eldgivningssensorer och relaterade system i en multinationell verksamhetsmiljö. Evenemanget testar och visar den funktionella och tekniska driftskompatibiliteten hos mark-, sjö-och luftbaserade underrättelse-, övervaknings-och spanings system (ISR) och gemensamma eldgivningssystem. Några av demonstrationsskjutningarna kommer att vara skarpskjutningsövningar och några simuleras.

Frågor och svar

Varför är Finland med i Bold Quest?

Målet för försvarsmaktens utvecklingsprogram för kommandosystem har varit att förbättra driftskompatibiliteten mellan nationella eldgivnings-, kommando-och ISR-system. Bold Quest är en möjlighet att bedöma och kontrollera den internationella driftskompatibiliteten i systemen.

Ett evenemang som anordnas i Finland ger försvarsmakten möjlighet att testa och praktisera principerna och utförandet av värdnationsstödet genom praktiska arrangemang för de trupper som anländer till Finland.

Varför anordnat i Finland?

Ett antal europeiska länder deltar regelbundet i detta evenemang, så organisatörerna har velat göra det lättare för dem att delta genom att organisera det ibland i Europa. Detta ger också möjlighet att testa funktionaliteten och tillgängligheten av driftsprocedurer och system i nya miljöer. Rovajärvi skjutområde är väl lämpat för att vara värd för evenemanget.

Har Finland något att saga till om gällande innehållet?

Den amerikanska generalstaben sponsorerar och leder Bold Quest planeringsprocessen. Varje deltagande land formulerar sina egna bedömningsmål utifrån sina egna behov.

Finland sätter sina egna nationella mål för Bold Quest. Som värdnation kommer Finland också att fatta beslut om verksamhet som äger rum inom dess territorium. De system som kommer till Finland kommer att genomgå en normal inträdesprocess som beaktar de villkor och begränsningar som fastställts av Finland.

Hur fungerar en FIN-US lett arbete i praktiken?

En ledande styrningsgrupp har inrättats för gemensam planering och förberedelse av Bold Quest-verksamheten i Finland, samt arbetsgrupper, som alla har representanter från både Finland och Förenta staterna. Under utförandefasen av evenemanget kommer värdnationens roll att vara mer uttalad.

Finlands försvarsmakt använder ett multinationellt provningsnätverk i BQ 19,1: nätverket har varit i bruk i Finland under ett antal år. Endast deltagande trupper har tillgång till nätet och det används endast för bedömning och validering av systemen.

Testerna utnyttjar Natoledda konceptet Federated Mission Networking (FMN). FMN är en etablerad del av det bilaterala och multilaterala försvarssamarbetet mellan Finland, NATO och partnerländer och används till exempel i krishanteringsinsatser.

Armén utvecklar sin verksamhet under Bold Quest

Armén
Pressmeddelande 25.4.2019 13.15

Bold Quest 19.1 stärker ledningssystemsektorns kunnande

Försvarsmaktens ledningssystemcentral
Pressmeddelande 24.4.2019 12.25

Bold Quest 19.1 kör igång i maj

Försvarsmakten
Pressmeddelande 24.4.2019 10.49
´