Hoppa till innehåll

Finlands ledningssystemorganisation möjliggjorde genomförandet av evenemanget Bold Quest

Huvudstaben
Utgivningsdatum 16.5.2019 15.49
Pressmeddelande

Försvarsmaktens ledningssystemcenters Combined Joint C4 Task Force, Har möjliggjort genomförandet av evenemanget Bold Quest 19.1 och erbjudit erforderligt stöd för testningsverksamheten i samarbete med de andra deltagande länderna. Sakkännarna inom ledningssystembranschen har stött på nya sorts utmaningar som gett dem möjligheter att utveckla sin förmåga.

Bold Quest 19.1 ledningssystemorganisation, Combined Joint C4 Task Force, har byggt evenemangets ledningsplatser i Sodankylä, Rissala och Riihimäki. Byggandet skedde i samarbete med aktuella truppförband som värdlandsstöd. Sammanlagt berörde byggandet och stödfunktionerna 14 länder och 2200 användare. Omfattningen av ledningssystemsektorns stödfunktion kan bäst beskrivas på så sätt att det på ledningsplatserna installerades 350 arbetsstationer, 250 IP-telefoner och omkring 200 nätverksapparater och omkring 35 kilometer ljuskabel.

För att möjliggöra helheten har det inom riket uppförts krypterade kopplings- och sambandsnätverk på tio olika ställen.  Som grund för nätverket ligger Suomen Turvallisuusverkko Oy:s stamnätverk och till det ghar också kopplats de avdelningar som verkar utomlands ifrån.

En av målsättningarna har varit att testa ledningssystemens kompatibilitet. De kontruerade sambanden och systemen testades i två faser. I den första fasen testades de multinationella tjänsternas tekniska funktion mellan de olika nationella omgivningarna. Multinationellt producerade tjänster är exempelvis epost, videotjänster jämte distribution av information och datafiler. I den andra fasen tillfördes underrättelse-, övervaknings- och eldgivningssystemen.

I samband med Bold Quest 19.1 testades också den nationella cyberförsvarsförmågan. Cyberförsvarsenheten, bestående av försvarsmaktens personal och reservister, hade till uppgift att övervaka evenemangets operativa nätverk (BQ Mission Network) och dess säkerhet.

Bold Quest erbjöd experterna nya utmaningar

Ledningssystemexperterna som var involverade i övningen har lärt sig en hel del eller kunnat fördjupa sitt kunnande.

Henri Takkinen har deltagit i övningen som informationsnätverksexpert. Hans uppdrag har bland annat inneburit att man etablerar fiber- och kopparkabelanslutningar, installerar enheter, serverprogramvara och operativsystem och testat de olika funktionsområdena som upprättats.

När det gäller inlärning anser Takkinen att det viktigaste har varit att kunna fördjupa sig i serviceproduktionen. "Jag tycker att det är oerhört viktigt att förstå hela bilden av vad det egentligen krävs för att producera en tjänst för en användare utan att kompromissa med informationssäkerheten. Jag tror att deltagandet i övningen har ökat mina färdigheter, så jag blir bättre och snabbare, till exempel för att lösa misslyckanden i mitt normala dagliga arbete", säger Takkinen.

Jani Sinimaa, som ansvarar för ljud- och videotjänster, har tillsammans med sitt team planerat, samordnat och tillhandahållit instruktioner för användning av rösttjänster i träningen.

"Ett tillfälle för nätverk och en anda att" bygga detta tillsammans "är bland de bästa resultaten av övningen". Instruktioner så specifika som möjligt har givits för att göra arbetet på fältet enklare och snabbare. När det gäller tidsplaner har det varit utmanande ibland, eftersom de system som drivs är nya för alla berörda parter, säger Sinimaa.

Tilläggsuppgifter om evenemanget

´