Hoppa till innehåll

Riksparaden på självständighetsdagen

Försvarsmakten högtidlighåller Finlands 105:e självständighetsdag den 6 december med en riksparad i Fredrikshamn. Temat för paraden är Tillsammans skapar vi trygghet. Paradmönstringen arrangeras på Fredrikshamns idrottsplan och förbimarschen på Kadettikoulunkatu. Publiken kan bekanta sig med Försvarsmaktens och andra myndigheters materiel på Suomen lipun aukio. Det är fritt inträde till evenemangen.

I paraden deltar trupper från Armén, Marinen, Flygvapnet och Försvarshögskolan samt Gränsbevakningsväsendet och veteran- och försvarsorganisationerna, totalt ca 1200 personer. Under evenemanget visas dessutom materiel från Polisen, Räddningsverket och Tullen.

Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Timo Kakkola utför paradmönstringen och tar emot förbimarschen. I hans sällskap befinner sig under förbimarschen Fredrikshamns stadsfullmäktiges ordförande Titta Erkkilä. Hedersgäster på paraden är veteraner och lottor från våra krig. Paradtrupperna kommenderas av Arméns operationschef, brigadgeneral Tero Ylitalo.  Fältandakten vid mönstringen hålls av Försvarsmaktens logistikverks fältprost Kari Mannermaa. För paradarrangemangen svarar Markstridsskolan och för musiken Dragonmusikkåren. Som konferencier för paraden fungerar journalisten Riku Rantala, kapten i reserven.

Självständighetsdagen syns på Försvarsmaktens kanaler:

Facebook 
Twitter 
Instagram 
Ruotuväki

Program

Nyheter

Självständighetsdagens parad påverkar trafiken i Fredrikshamn 4–6.12
Armén Markstridsskolan

Självständighetsdagens parad påverkar trafiken i Fredrikshamn 4–6.12

Självständighetsdagens riksparad den 6 december 2022 påverkar trafiken och parkeringsmöjligheterna i Fredrikshamn. För att undvika trafikstockningar är det önskvärt att allmänheten rör sig till fots i centrum under paradevenemangen.
21.11.2022 | 14.30