Hoppa till innehåll

Framtida värnplikt som ska intervjuas vid konvokationen

Regionalbyråerna

  • svarar på de värnpliktigas frågor
  • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
  • ordnar uppbåden
  • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.
  • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
  • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven.

När du uträttar ärenden per telefon använder vi identifieringstjänsten per telefon. Telefonautentisering fungerar på följande sätt:

  1. Ring regionalbyrån.
  2. Identifiera dig genom att logga in i Försvarsmaktens e-tjänst på https://asiointi.puolustusvoimat.fi
  3. Du ska logga in i Försvarsmaktens tjänster genom att identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, antingen under samtalet eller redan före samtalet. Du kan logga in på samma enhet eller på en annan enhet än den du ringer på. Under samtalet kommer kundtjänsten att instruera dig om hur du använder telefonidentifiering.

Observera att alla värnpliktsärenden inte kan skötas per telefon. Kundtjänsten ger dig råd om huruvida ditt ärende kan skötas per telefon eller om det kräver ett besök på regionalbyrån.

Betjäningen på regionalbyråerna utgår från den värnpliktigas hemkommun

 
´