Hoppa till innehåll

Värnpliktsärenden som berör dem som bor utomlands

Vilken regionalbyrå en person bosatt utomlands ska vända sig till beror på personens folkbokföringskommun.

Enligt lagen om hemkommun är folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet den kommun som senast var hans hemkommun i Finland. Om en finsk medborgare inte har haft hemkommun i Finland, bestäms hans folkbokföringskommun enligt moderns, faderns eller makens hemkommun eller folkbokföringskommun i nämnd ordning. Om varken föräldrarna eller maken då hade någon hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland, är folkbokföringskommunen Helsingfors.

Om det är oklart till vilken regionalbyrå du ska vända dig till, kan du rådfråga vilken regionalbyrå som helst genom att skicka fullständiga uppgifter om namn och födelsedatum.

På försvarsmaktens webbplats finns därutöver färdiga blanketter som behövs för hanteringen av ärendena. Ärenden som kräver beslutsfattande förutsätter att blanketten skrivs ut och undertecknas.

´