Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten

Natos snabbinsatsstyrkor

Finland deltar i verksamheten inom Natos snabbinsatsstyrkor.

Finländarna deltar i truppernas övningar och ställer militärpersoner till Natos förfogande för viss tid. Finland deltar i verksamheten med samma trupper som ställs till förfogande för EU, FN och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. 

Trupperna iakttar de krav som ställs på krishanteringstrupper under andra krishanteringsoperationer. För att en finländsk trupp ska kunna delta i verksamheten med Natos trupper krävs

  • ett nationellt beslut av Finland
  • ett godkännande av Natorådet.
´