Hoppa till innehåll

Huvudstabens kansli

Huvudstabens kansli stödjer kommendören för försvarsmakten och Huvudstabens ledning i deras arbete. Kansliet ansvarar för planering och beredning av truppförbandens ärenden samt genomför Huvudstaben gemensamma uppgifter som ledningen befaller såväl i normalläge som i undantagsförhållanden.

Huvudstabens kansli huvudsakliga uppgifter är:

  • Stöd till kommendören för försvarsmakten och Huvudstabens ledning
  • Huvudstabens beredskap och säkerhet
  • Håller kontakten med dem som tjänstgör i internationella uppdrag (frånsett dem som tjänstrgör i krishanteringsuppgifter) och till Finland ackrediterade militärattachéer.
  • Huvudstabens personal-, dokument-, beredskaps-, säkerhets-, IT-administrations-, protokolls-, underhålls-, upphandlings-, ekonomi- och fastighetsförvaltning.

Huvudstabens kansli leds av kansliets chef. Till Huvudstabens kansli hör fem sektorer: personal-, planerings, operativa-, ledningens stöd-, och protokollsektorn. Kansliets chef är dessutom administrativ förman för Huvudstabens press- och informationsavdelning, interna granskningsenheten och tekniska granskningsenheten.

´