Hoppa till innehåll

Projektet Flottilj 2020 ersätter marinens fartyg som tas ur bruk med nya

Marinens konceptfoto för Flottilj 2020.

Marinens nya korvetter är en nödvändig del av det marina försvaret.

Flottilj 2020 är marinens projekt. Avsikten är att ersätta marinens sju fartyg som tas ur bruk. Istället anskaffas fyra moderna korvetter i Pohjanmaa-klassen. Multirollkorvetten är ett krigsfartyg som effektivt klarar marinens många uppgifter till havs året runt.

Marinens nya fartyg i klassen Pohjanmaa, är en nödvändig del av sjöförsvaret. Med dem avvärjs angrepp sjöledes och man kan säkra viktiga objekt till havs och i skärgården.

En stor del av marinens uppgifter och operationer sker till havs. Marinen bör således klara av att minera, avvärja minor samt söka efter och avvärja undervattensfarkoster. För långa vistelser till havs krävs fartyg. Uppdragen kan inte skötas med exempelvis kusttrupper eller utanför objektområdena.

Pohjanmaa-klassens fartyg byggs av Rauma Marine Constructions koncernens (RMC Oy och RMC Defence Oy) varv i  Raumo. Leverantör för fartygets stridssystem har på basis av en offerttävlan tilldelats svenska Saab AB. Det egentliga byggandet sker stegvis under åren 2022-2025 och fartygsklassen har uppnått full operativ förmåga inom loppet av år 2028.

Marinkommendören har namngett fartygsklassen till Pohjanmaa på marinens årsdag 2017.

Läs mer på försvarsministeriets sida för Flottilj 2020

 

´